93.388 ansøgere har søgt ind på en videregående uddannelse

Antallet af ansøgere på videregående uddannelser i år er det tredjehøjeste nogensinde

Den 5. juli 2021 kl. 12:00 var der frist for at søge ind på en videregående uddannelse for kvote 1. Hele 93.388 har ansøgt om en videregående uddannelse.

Usædvanligt mange ansøgere sidste år

I år er antallet af ansøgninger til videregående uddannelser det tredjehøjeste nogensinde, men samtidig er det et fald fra sidste års ansøgninger. I alt er det et fald på 1.216 ansøgere eller 1 procent, hvis man sammenligner med sidste år.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

 

Det er dog vigtigt at have for øje, at der på baggrund af sidste års situation var usædvanligt mange ansøgninger, og også et rekordhøjt optag da hele 81% af ansøgerne blev optaget på deres førsteprioritet.

 

De mest søgte uddannelser

Vi kan se, at Erhvervsakademierne har modtaget 2% flere 1. prioritetsansøgninger og både bacheloruddannelserne og professionsbacheloruddannelserne har begge oplevet et fald på 2% sammenlignet med sidste år.

De tre uddannelser med flest ansøgere er lige som sidste år pædagog, sygeplejerske og medicin. I år har 14 af de 25 mest søgte uddannelser oplevet et fald i antallet af 1. prioritetsansøgningere. Derimod har uddannelserne Professionsbachelor i Finans og International Business oplevet den største procentvise stigning i antallet af ansøgere.

 

Interesse for uddannelsen er motiverende

Kigger man på hvad der motiverer de unge til at søge en videregående uddannelse peger undersøgelser på, at deres faglige interesse for uddannelsen er et afgørende element.

I en analyse af studievalgsbegrundelser blandt unge i 2020 har hele 88% svaret, at deres interesse for uddannelsen er en afgørende faktor for deres beslutning om at søge en videregående uddannelse. I samme undersøgelse svarer 85% af de unge, at de vægter muligheden for at få et spændende job efter deres uddannelse og 63% svarer at de ønskede at blive en mere dannet/vidende person.

I CompanYoung har vi også i vores undersøgelser om unges valg af uddannelse set, at netop interessen for en uddannelse spiller en stor rolle. Når de unge skal vælge uddannelse ser vi en tendens til, at de unge ser på hvad de uddannelses- og interessemæssigt kan indfinde sig selv i.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Så holder vi dig opdateret på den nyeste viden om Generation Y, Z & Alpha.

Og bare rolig – vi spammer dig ikke. Vi sender dig kun mails, når vi mener, vi har noget relevant at fortælle.

Tilmeld dig her