Sådan satte Blue Water Shipping ny kurs i rekruttering med samtalegaranti

I 2018 lancerede Blue Water Shipping, i samarbejde med CompanYoung, kampagnen: “24/7/365 — an international career with a local touch”. Den resulterede i det største antal af kvalificerede ansøgninger nogensinde. Som led i kampagnen blev en noget uortodoks strategi søsat i form af samtalegaranti.

Jakob Tolstrup

07. marts 2019 · 6 min læsning
CompanYoung

Udvælgelse af kandidater kan være en udfordring i rekruttering. Særligt hvis man skal vurdere en stor mængde unge kandidater, som ikke har haft meget tid til at opbygge CV, færdigheder eller netværk. En kandidats karakterer kan være en indikation af fremtidig jobperformance, men giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af kandidaten.

I denne artikel kommer vi ind på hvordan Blue Water Shipping i samarbejde med CompanYoung tog en unik tilgang til rekruttering ved at tilbyde deres kandidater samtalegaranti.

Senest har CompanYoung udviklet vores nye traineekampagne “24/7/365”. Dette er en kampagne, som vi er meget stolte over og tilfredse med — og vi har fået nogle rigtig flotte resultater med flere kvalificerede ansøgninger end tidligere.

– Lone Willumsen, HR Konsulent hos Blue Water Shipping

Samtalegaranti: Ansøgere er garanteret jobsamtale

Hvert år ansætter Blue Water Shipping 25 unge mennesker som shipping-, speditør- eller økonomitrainee’s. En stor del af virksomhedens organisationsudvikling kommer fra disse trainees, hvor ni ud af ti får job efter endt forløb. Under forløbet investeres der betydeligt i deres uddannelse og kompetenceudvikling. På speditør og shippinguddannelsen modtager eleverne eksempelvis en akademisk uddannelse i transport og logistik svarende til 60 ECTS-point.

På baggrund af den væsentlige investering og elevernes essentielle rolle i organisationsudviklingen, er det enormt vigtigt for Blue Water Shipping at finde og tiltrække de dygtigste kandidater blandt de yngre generationer.

Blue Water Shipping og CompanYoung har siden 2012 samarbejdet om at løfte denne opgave. Dette resulterede senest i en kampagne, hvor en noget uortodoks strategi blev søsat – samtalegaranti.

Her er en kandidat er garanteret en online jobsamtale indenfor 14 dage, hvis vedkommende opfylder tre simple kriterier:

  • En gymnasial uddannelse
  • Mindst et års erhvervserfaring, f.eks. fra et fritidsjob
  • Gennemført engelsk og matematik på B-niveau

Dette er en særlig interessant tilgang til rekruttering, da nyudklækkede studenter, i modsætning til unge, som har færdiggjort en videregående uddannelse, typisk har haft mindre tid og mulighed for at erhverve sig praktisk erfaring fra studiejob eller lignende. Derfor må de i større grad læne sig op ad deres eksamenspapirer.

Der kan derfor være en tendens til at vurdere aldersgruppen på baggrund af deres karakterer. Mens karakterer kan være en indikator for fremtidig job-performance, er det absolut ikke den eneste.

Historien om den studerende, der vandt over professoren

Maya Lin, en på daværende tidspunkt 18-årig arkitektstuderende, blev opfordret af sin professor til at deltage i en national designkonkurrence. Konkurrencen omhandlede opførelsen af et mindested i Washington for faldne soldater i Vietnamkrigen. Mindet skulle indeholde navnene på de næsten 58.000 faldne amerikanske soldater.

Maya Lin designede en væg i sort granit nedsunket i jorden, som hun sendte ind til konkurrencen. Mayas professor gav hende karakteren B for sit forslag, hvilket svarer til et 10-tal. Det var derfor til hendes store overraskelse, da det blev annonceret, at hun havde vundet konkurrencen. Hun havde endda slået sin egen professor i konkurrencen. Krigsmindet står der til denne dag, og blev i 2007 rangeret som nr. 10 på listen over USAs bedste arkitektur udgivet af American Institute of Architects.

Historien om Maya Lin er usædvanlig. Men den illustrerer også en vigtig pointe – at karakterer er en sekundær indikator for evne. At få gode karakterer i virksomhedsøkonomi fortæller mere om hvor dygtig en kandidat er til virksomhedsøkonomi i skolen, end hvor dygtig vedkommende vil være i jobbet som økonomitrainee.

Personlighed, motivation og anden erfaring spiller en lige så stor rolle. Tænk bare hvis en elev har fået middelmådige karakterer i skolen, fordi vedkommende har brugt tiden som spejderleder, har programmeret software eller spillet League of Legends på eliteniveau.

Samtalegaranti slog rekrutteringsdage

Samtalegaranti er naturligvis ikke den eneste måde at se flere af sine kandidater i øjenene. Nogle virksomheder, herunder Blue Water Shipping, har benyttet sig af rekrutteringsdage, men dette er ressourcetungt i forhold til både mandetimer og administration. Med udgangspunkt i samtalegarantien fik kandidaterne istedet en kort indledende videosamtale, hvorefter de mest lovende kandidater blev kaldt ind.

Problemet med rekrutteringsdage er ligeledes, at de typisk kun afholdes hver 2-3 måned. Men for unge mennesker er dette lang tid at vente inden, at man overhovedet kommer til samtale. Kandidater søgte også typisk flere steder, så virksomheden kunne ikke være sikker på, at kandidaten stadig var tilgængelig.

En undersøgelse fra Talentboard viser også, at blandt næsten 25.000 kandidater er den største årsag til at en kandidat trækker sin ansøgning tilbage, at processen tog for lang tid.

Det kan derfor være et smart træk at vælge en tilgang som samtalegaranti frem for rekrutteringsdage. Her kan man se ansøgerne i øjnene indenfor en overkommelig tidsramme.

Samtalegaranti gav flere motiverede ansøgere

Efter kampagnen blev søsat, anvendte Blue Water Shipping Talenthub.io til at indsamle data og viden om kandidatoplevelsen. Som vi kan se i nedenstående uddrag fra undersøgelsen, udtrykte ansøgerne generelt stor tilfredshed omkring både rekrutteringssystemet, karriseresiden og samtalegarantien.

Oplevelsen med samtalegaranti blev givet 4,7 ud af 5 stjerner blandt de 168 kandidater, der besvarede evalueringen. Særligt interessant er det, at ansøgerne tilbagemeldte, at samtalegarantien øgede deres motivation til at søge – netop fordi de blev bedømt på andre parametre end deres karakterer.

Samtalegaranti sætter ny kurs i rekruttering

Når man som større virksomhed skal finde de bedste kandidater blandt unge med meget lidt erhvervserfaring, har karakterer historisk set været en udbredt måde at sortere store mængder ansøgere på. Kombineret med den skriftlige ansøgning har man her sit typiske grundlag for at vurdere den uerfarne ansøger.

Det handler om at finde de bedste kandidater og udstyre sin organisation med den bedst mulige besætning. Derfor tror vi også på, at samtalegaranti – altså at se sine kandidater i øjnene tidligere i processen – er en effektiv måde hvorpå virksomheder arbejder med rekruttering af unge.

Samtalegaranti er et nyt koncept for både Blue Water Shipping og CompanYoung. Kigger vi ind i krystalkuglen, spår vi i CompanYoung, at samtalegaranti kan sætte en ny kurs for rekruttering af unge.

Men vi er interesseret i at høre, hvad din holdning til samtalegaranti er:

– Hvad er din holdning til samtalegaranti?
– Ville det fungerer i din organisation?

Hvilken fremtid spår du samtalegaranti?

Tag et kig ind i din egen krystalkugle. Del dine tanker om samtalegaranti med os her.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her