CompanYoung køber løsningen Elevaid og styrker trivselsindsatsen

God trivsel og fastholdelse af studerende og elever er afgørende for uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne. Og med et nyt opkøb styrker CompanYoung den indsats.

Der er rift om de unge blandt uddannelsesinstitutioner og virksomheder, men der bør ikke åndes lettet op, når ansøgningerne fra elever og studerende er tikket ind. Der kan ske meget mellem optagelse og afslutning på en uddannelse, og mange falder fra i løbet af deres uddannelsestid – på EUD falder i gennemsnit 40% af eleverne fra i løbet af uddannelsen!

Derfor er det afgørende at arbejde med fastholdelse og de unges trivsel gennem hele deres uddannelsesperiode. I 2021 og 2022 har vi arbejdet målrettet på at styrke vores muligheder for at hjælpe uddannelsesinstitutioner og virksomheder i hele Danmark med den opgave. Den indsats styrker vi nu med opkøbet af Elevaid.

 

Endnu et stærkt produkt og stærke kompetencer inden for trivsel

I 2021 kom vi på banen softwaren StudentPulse, der hjælper uddannelser med konstant at indsamle feedback fra potentielle, nuværende og tidligere studerende. Den massive data, vi har indsamlet, viser, at en stor del af de unge falder fra på uddannelserne grundet trivsel. Med StudentPulse har vi tidligere kunne bruge data til at vise vores kunder, hvor problemerne er, og hvor de skal sætte ind. Men vi har ikke tidligere haft et egentlig produkt, der kan være med til at eksekvere en styrkelse af trivslen blandt de unge. Det har vi nu.

Med Elevaid tilfører vi et elevrådgivnings-produkt, der kan hjælpe flere unge med at gennemføre deres uddannelse. Elevaid er let tilgængelig live videorådgivning, der sænker barrieren for hjælp, og hvor der er fokus på tidlig hjælp den unge – i øjenhøjde med den unge.

Med opkøbet af Elevaid tilfører vi også stærke kræfter i form af stifter Nikolaj Schlüter, der bliver Head of Experience i CompanYoung. Han bliver dermed en vigtig brik i den fortsatte styrkelse af vores fastholdelses- og trivselsinitiativer.

 

To organisationer med samme ambition om at hjælpe flere unge

Opkøbet af Elevaid var et helt naturligt skridt for begge organisationer i rejsen mod at skabe bedre trivsel for flere unge. CompanYoung og Elevaid har været på vej mod samme mål om at hjælpe unge med at gennemføre deres uddannelse. Nu går vi vejen sammen, så vi kan brede Elevaids løsning ud og rykke endnu hurtigere på at forbedre de unges trivsel.

I CompanYoung blev vi sidste år 360-graders leverandør inden for tiltrækning og fastholdelse med opkøbet af Edura, men vi arbejder fortsat på at blive endnu stærkere, specielt på fastholdelse og trivsel af de unge. Elevaid er et vigtigt skridt i den retning. Vi ved en hel del om de unges trivsel og har indsamlet en stor mængde data, og med Elevaid kan vi nu også rykke på forandringerne.

“Vi har altid talt de unges stemme i vores rekrutteringsløsninger. Vi vil også gerne løse trivselsproblemerne på de unges præmisser. Dét er Elevaid en vigtig del af”
Kevin Rebsdorf, CEO i CompanYoung

Med opkøbet af Elevaid tilføjer vi et et rigtigt godt produkt til CompanYoung og styrker indsatsen med at hjælpe de unge mennesker til at gennemføre en uddannelse. Ydermere får vi nogle stærke kompetencer ind i form af Nikolaj Schlüter, stifter af Elevaid, der besidder stor indsigt i og viden om trivsel af unge på uddannelser, og hvordan vi bedst hjælper dem.

For Nikolaj var salget af Elevaid til CompanYoung helt naturligt, og der var ingen tvivl om, at CompanYoung er den helt rigtige organisation til at udbrede Elevaid til mange flere uddannelser.

“Ambitionen for Elevaid har hele tiden været at blive en løsning, alle uddannelsesinstitutioner i Danmark kender til. Dér er CompanYoung. Vi ved, at vi har et produkt, der virker rigtigt godt. Og med CompanYoung er Elevaid nu en del af en stærk organisation med ambitioner om at brede løsningen ud.”  – Nikolaj Schlüter, stifter af Elevaid og Head of Experience i CompanYoung

 

Flere unge skal kunne gennemføre en uddannelse

Det er vigtigt, at vi ikke kun bruger ressourcer på at tiltrække de rigtige unge til uddannelserne og slipper dem efter ansøgningsfristen. Det er helt centralt for uddannelser at arbejde kontinuerligt med fastholdelse og trivsel – til gavn for både uddannelsesinstitution og de unge.

Der kan være mange faktorer, der påvirker de unge gennem hele deres uddannelsesforløb, hvilket kan have betydning for, om de kan gennemføre deres uddannelse. Elevaid er udviklet med det formål at hjælpe unge med sociale og personlige udfordringer med at komme igennem en uddannelse. Dét formål kommer fortsat til at være Elevaids fokus. Og i CompanYoung er vi glade for fortsat at styrke vores indsats på trivsel og fastholdelse.

“Jeg glæder til at hjælpe endnu flere unge med at trives. Hvis vi kan hjælpe flere unge, der hænger i en tynd tråd med at komme igennem deres uddannelse, så er vi godt på vej.”
Kevin Rebsdorf, CEO i CompanYoung

 

Flere muligheder for vores kunder

Det nye opkøb fører flere fordele med sig for vores kunder. Et par af de vigtigste fordele er, at de nu tilbydes endnu et produkt, der kan styrke trivslen blandt deres elever og studerende, og vi bliver endnu stærkere på eksekveringen af fastholdelse og trivsel.

“I CompanYoung vil vi ikke kun være rådgivere. Vi vil gerne være en medspiller, hvor vi sammen med vores kunder eksekverer på at styrke fastholdelse og trivsel. Ligesom vi altid har været en medspiller på tiltrækningsdelen. Dét er opkøbet af Elevaid med til at skabe endnu bedre muligheder for.”
Kevin Rebsdorf, CEO i CompanYoung

Opkøbet er ikke kun positivt for CompanYoungs kunder. Elevaid bliver en meget stærkere partner for brugerne, da der kommer flere muskler i produktet til at kunne levere den nuværende ydelse endnu stærkere end før. Derudover får kunderne nu også mulighed for at blive koblet på flere ydelser i forbindelse med trivsel og fastholdelse.
 

Bliv klogere på Elevaid
 

Vil du høre mere om Elevaid?

Har vi vakt din interesse?

Skal vi kontakte dig? Så udfyld formularen herunder: