Den gode velkomst til det første job

Mange unge oplever at der går lang tid fra de bliver ansat til de starter på deres første job. Læs mere her om CompanYoungs anbefalinger til introforløbet.

Søren Blem Bach

21. oktober 2016 · 4 min læsning
CompanYoung

“Brand image er i høj grand det psykologiske aspekt, hvor den enkelte danner sig et indtryk af brandet og vurderer, hvorvidt det lever op til de fortællinger virksomheden eller uddannelsesinstitutionen kommunikerer.”

I en nylig undersøgelse fra CompanYoung tog vi et kig på 220 unges forventninger til deres første fuldtidsjob. De 220 unge var spredt ud over en række danske virksomheder og blev spurgt om deres forventninger lige inden, de startede op.

Mange unge er ude i god tid og bliver ansat mens de stadig studerer. De er ivrige efter at komme i gang og forventer allerede inden opstart løbende informationer fra deres kommende arbejdsgiver. Det gode indtryk gives således i høj grad allerede inden første arbejdsdag ved at sikre en tydelig forventningsafstemning med jeres nye medarbejder.

Fra kontrakt til opstart

At de unge er ambitiøse og ivrige efter at komme i gang, ser vi bl.a. ved at de fleste gør sig ganske mange tanker om deres eget parathedsniveau inden opstart. Dette resulterede bl.a. i at blot 48% følte sig fuldt ud overbeviste om at de var klar til at starte på baggrund af den ansættelsesproces, de havde været igennem.

Over halvdelen af de unge, der i efteråret er startet op i deres første fuldtidsjob, har således startet deres nye arbejdsliv med en smule usikkerhed i maven. Vi satte os for at kigge nærmere på, hvad de savnede og hvad de unge prioriterer ift. en god opstart og et godt udviklingsforløb.

Figur 1: Føler du dig klar og klædt på af din virksomhed til opstart?

 

Løbende dialog og forventningsafstemning

Når først kontrakten er underskrevet og datoen for opstart er aftalt, så tegner der sig et billede af, at nogle af de nyansatte generelt føler sig en smule glemt i processen. De så gerne, at der var mere fokus på dem som individ og at den tætte dialog fra ansættelsesprocessen også blev fulgt med tilbud om løbende drøftelser allerede inden de starter op. Der er særligt fire forhold, som oftest fylder hos de nyansatte:

  1. Forventer min arbejdsgiver at jeg dygtiggør mig yderligere inden opstart?
  2. Hvad skal jeg lave den første uge?
  3. Kan man komme på besøg inden og evt. møde kolleger og få en rundvisning?
  4. Er der en personlig kontakt eller en mentor, man kan kontakte inden opstart?

 

Troen på at virksomheden har fokus på den enkelte

De fire ovenstående forhold bliver der som oftest først fokuseret på, når den nye kollega er startet. Man kan derfor med fordel give dem tilbuddene allerede, når aftalen er indgået. Således kan man med en kort og gensidig forventningsafstemning sørge for, at flere føler sig klar og klædt på af virksomheden til opstart.

De unge vil have virksomheder, der investerer i deres professionelle og personlige udvikling. Spørger man de unge, så starter denne investering allerede inden første arbejdsdag. Hvis ikke, så har har de unge ikke samme tiltro til at dette kommer til at ske fremover.

 

Ved du, hvad de unge forventer hos jer?

Når de unge først er startet, tager de  ambitionerne med sig. Mange efterspørger at planen for, hvordan de skal udvikle sig hos virksomheden, bliver gjort endnu tydeligere ganske hurtigt. Vi undersøgte, hvad de unge vægter højest, når det kommer til denne videre udvikling.

Her ses der et tydeligt fokus på, at den faglige og den personlige udvikling skal gå hånd i hånd. Arbejdet skal således også være med til at udvikle dem personligt. Derudover er der stort fokus på de langsigtede mål, der skal sikre, at denne udvikling ikke blot er tomme løfter. Udviklingen skal dog ikke kun være med fokus på den enkelte, da de unge også prioriterer samarbejdet med kollegaerne ganske højt.

Figur 2: Hvad har størst betydning for dig ift. din første tid hos virksomheden?


 

Den ideelle on-boarding

På baggrund af de unges forventninger til både tiden inden og lige efter opstart, peger vi hos CompanYoung på særligt fem forhold, som enhver virksomhed med fordel kan spørge selv, om de lever op til:

  1. Sørger vi for at de unge hurtigt bliver introduceret til både deres arbejdsopgaver, kollegerne og virksomhedskulturen?
  2. Præsenterer vi dem for en on-boarding plan for deres første tid i virksomheden?
  3. Sørger vi for at overholde og evt. tilpasse on-boarding planen, hvis der er behov for ændringer?
  4. Støtter vi de unge til hurtigt selv at kunne løse opgaver under supervision?
  5. Giver vi dem løbende mere ansvar og samtidig ALTID løbende feedback.

Så husk: Den gode velkomst og on-boarding starter allerede fra det øjeblik kontrakten skrives under.

 

Er du nysgerrig på at høre, hvordan I bliver opfattet?

CompanYoung deler gerne ud af vores erfaringer, og vi tager også gerne en uforpligtende dialog med jer om, hvordan I kan blive klogere på, hvordan jeres nyansatte har vurderet jer både før og efter, de er startet hos jer.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her