Faktatjek: Er Facebook stadig populært?

“Flere brugere kvitter Facebook” – sådan et udsagn hører man løbende i medierne. I CompanYoung ser vi tendensen anderledes. Facebook er stadig populært blandt unge og er et attraktiv sted for virksomheder og uddannelsesinstitutioner at nå ud til de unge.

Christian Mehlsen

14 september 2018 · 4 min læsning
CompanYoung

I 2018 har CompanYoung foretaget to større surveys, der giver et billede af unges brug af Facebook. Denne artikler tager udgangspunkt i disse og giver et databaseret billede af unges brug af Facebook.

Den 11. september 2018 var forskellige danske medier ude med en nyhed baseret på en amerikansk undersøgelse af Pew Research Center. Undersøgelsen viste, at en ud af fire amerikanere havde slettet Facebook-appen. Opsigtsvækkende var endvidere, at 42 procent i et par uger eller mere havde taget en pause fra af tjekke Facebook.

I begge artikler udledes det, at samme tendens kan gøre sig gældende i Danmark: “Brugere er ved at kvitte Facebook”. Men er virkeligheden sådan?

I CompanYoung undersøger vi løbende unges valg af uddannelse, karriere og arbejdsplads, heriblandt unges adfærd på digitale og sociale medier. Denne artikel analyserer Facebook med udgangspunkt i 4 spørgsmål: Hvor populært er Facebook? Hvornår får unge en Facebook? Hvor tit anvendes Facebook? Kan Facebook bruges til at tiltrække og rekruttere unge?

“Da Facebook startede opførte alle sig som små børn, da der ikke var opsat nogle normer endnu, og man kunne eksperimentere med det som et nyt legetøj. Facebook er nu en del af hverdagen, og man ved nu, hvordan man skal opføre sig på mediet. Dette skaber en ny adfærd”
– Rasmus Lindgaard, Analysechef i CompanYoung

1) Hvor populært er Facebook?

Ifølge CompanYoungs surveys fra 2018 er Facebook det mest brugte medie blandt unge – ligesom det var i 2017.

I den første undersøgelse med 3200 respondenter i aldersgruppen fra 12-30 år, svarede 93 %, at de brugte Facebook. I den anden undersøgelse var der 4600 respondenter i aldersgruppen 12-14 år. Antal af brugere på Facebook var her på 95 %

I aldersgruppen fra 12-16 år har Snapchat en lidt større udbredelse. Hos de 17-20 årige tipper fordelen over til Facebook, og blandt de 21-30 årige er Facebook klart mest anvendt.

Det er vigtigt, at man på baggrund af undersøgelsen ikke konkluderer, at Facebook er mere oplagt til ældre unge, mens Snapchat og Instagram er mere oplagt til yngre.

De gældende tal kan også være et udtryk for, at de nuværende 21-30-årige er vokset op med Facebook, mens Snapchat og Instagram først er kommet senere, og derfor ikke er blevet adopteret af alle ældre unge.

 

2) Hvornår får unge en Facebook profil?

Ifølge vores undersøgelse af unges brug af Facebook, får de unge typisk en profil på mediet, når de er mellem 12 og 15 år. Selvom Facebook har en aldersgrænse på 13 år, har 47 % af de 12-årige en profil. Summen af brugere stiger herefter de følgende år, hvor 66 % af 13-årige og 84 % af de 14-årige har en profil. Når man spørger unge på 15 år har 93,5 % en profil.

Når man sammenligner aldersgrupperne fra 15 år og opefter er der ikke nogen særlig variation i andelen af unge som benytter Facebook – og det gør sig heller ikke gældende, når man sammenligner på tværs af køn.

 

3) Hvor tit anvendes Facebook?

Den største forskel blandt de unge er, hvor hyppigt mediet anvendes. Det tyder på, at det hovedsageligt er de helt unge på 12-14 år, der bruger Facebook med størst mellemrum. Dog svarer 71,4 % af de 12-årige og 83 % af de 14-årige, at de bruger Facebook dagligt eller flere gange dagligt.

Når man ser på respondenterne på 15 år og derover er andelen af dagligt aktive brugere på omkring 95 % af brugerne.

Det daglige forbrug af Facebook tynder ud igen, når respondenter bliver over 26 år, hvor andelen er på 88 %. Når vi ser på de 30-årige er andelen af daglige brugere på 72,7 %. Det vil sige, at selvom de fleste i aldersgruppen fra 15-30 år har en profil på mediet, anvendes det i mindre grad, jo ældre de unge bliver.

 

4) Kan Facebook bruges til tiltrækning og rekruttering af unge?

I spørgeskemaet til de 3287 respondenter spurgte vi, hvilke medier, som de unge ville foretrække at få information om uddannelse og karriere. Dette ledte til denne figur:


Hvis man vurderer Facebook fremstår det som det andet mest foretrukne medie til at modtage information om uddannelse og karriere, da 49 % i høj grad eller meget høj grad ønsker at modtage sådanne informationer her.

Set statistisk er der ikke nogen forskelle i præferencerne mellem kønnene og i de forskellige aldersgrupper.

Facebook er kun overgået af LinkedIn. Dette medie anvendes dog kun primært af den ældre gruppe af unge fra de er omkring 24-25 år.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her