Hjælp frafaldstruede unge: fem vigtige pejlemærker

Udfordringerne med trivsel er rykket tættere på uddannelserne end nogensinde før. Og alt for mange unge er i risiko for at falde fra deres uddannelser grundet mistrivsel. Få indsigt i mistrivslen blandt unge, årsagerne bag og brugbare råd til, hvordan du hjælper frafaldstruede unge.

 
De unges trivsel er, heldigvis, et emne, der diskuteres bredt, da mange unge desværre mistrives. Det kan have mange konsekvenser for de unge, blandt andet for deres muligheder for at gennemføre en uddannelse. Udfordringerne med trivsel er derfor rykket tættere på uddannelserne end nogensinde før.

Med hvad er trivsel egentlig? Hvad er årsagerne til mistrivslen blandt de unge? Og hvad kan man som uddannelsesinstitution gøre for bedre at hjælpe de frafaldstruede unge?

De spørgsmål svarede vi på til et webinar med titlen ‘Hvorfor mistrives unge, og hvad kan uddannelsesinstitutioner gøre for at hjælpe frafaldstruede unge?’.

Vi har samlet noget af den vigtige viden og nogle af vores råd til uddannelsesinstitutionerne her. Vi har også sørget for at optage webinaret og gjort det frit tilgængeligt på CompanYoung Webinar Replays.

 

Årsager til mistrivsel

Der er mange årsager til mistrivsel, og i oktober 2022 udgav Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet ny forskning om den stigende mistrivsel blandt unge. Forskningsprojektet peger på, at der særligt er tre bagvedliggende årsager til den stigende mistrivsel.

 1. Acceleration og tempo
  Unge er i et konstant krydspres med fokus på hurtigere afklaring og at komme hurtigere igennem. Det er dog særligt det store udvalg af muligheder, der er en udfordring.Vores undersøgelser i CompanYoung viser også, at mere end en tredjedel af de, der starter på en ungdomsuddannelse, i høj grad er i tvivl, om de har valgt rigtigt.
 2. Præstationer
  De unge mødes af konstante valg og tests, hvor der hele tiden er fokus på at performe. De unge stiller i dag højere krav til sig selv end tidligere, også særligt i forbindelse med den sociale deltagelse i fællesskaber.
 3. Psykologisering
  Dette er en tosidet problemstilling. På den ene side kan øget fokus sætte unge i stand til at håndtere deres udfordringer med gode værktøjer og metoder fra psykologien. Men på den anden side kan det være problematisk med for meget selvmonitorering, hvor man tænker for meget over, hvordan man har det.

 

Fem vigtige pejlemærker til at hjælpe frafaldstruede unge (i tide)

Der er flere vigtige indsatsområder for at styrke unges trivsel og sikre lavere frafald på uddannelserne. Det er nødvendigt at sætte tidligt ind med indsatser, der virker med det samme, således at udfordringerne ikke vokser sig uoverskuelige. Men det er også vigtigt at hæve den generelle trivsel og fastholdelse blandt de unge med initiativer, som understøtter alle unge.

Her giver vi dig fem håndgribelige pejlemærker, I kan bruge for at hjælpe de unge, der grundet sociale og personlige trivselsudfordringer er i risiko for at frafalde deres uddannelser.

1 – Vær hurtig til at handle
Villigheden til at tage imod hjælp falder hurtigt blandt unge i dag – især hvis man har forsøgt sig og blev mødt af lange respons- eller ventetider. Derfor skal hjælpen være klar, når de unge er villige til at tage imod hjælpen. Det er også her effekten af hjælpen er størst.

2 – Vær opsøgende
Det er ikke nok at vente på, at de unge selv spørger om hjælp. Det er vigtigt, at man på uddannelsesinstitutionerne selv rækker ud til de unge og starter en dialog.

3 – Hav fokus på “de stille”
Pointen om at være opsøgende (pkt. 2) gælder særligt de mere introverte unge, som ikke selv råber op eller opsøger hjælp. En “min dør er altid åben”-politik virker ikke altid for denne gruppe. Særligt ikke når det kommer til de frafaldstruede unge, som har eksempelvis angst eller stress.

4 – Sikre lave adgangsbarrierer
Mange unge vil undgå at tage imod hjælp, hvis det handler om, at man har en udfordring, der forbindes, at man er meget syg. Hjælpen skal være lettilgængelig – også gerne online og efter skoletid. På denne måde kan det nemmere passe ind i den unges hverdag, og den unge skal ikke eksempelvis skal forklare overfor klassekammerater, hvordan personen ikke deltager i undervisning.

5 – Vær meget eksplicit om jeres fællesskaber
I vores ‘Unges valg af uddannelse’-undersøgelser spørger vi ind til, hvad unge tænker mest over, inden de skal starte på en ny uddannelse, og her er det sociale fællesskab øverst på listen. Det fylder altså meget for de unge, der skal vælge uddannelse, at de kan blive en del af et godt fællesskab på skolen. Og de fleste uddannelsesinstitutioner gør meget for at skabe gode fællesskaber – men er ikke altid eksplicit nok angående disse. Kommunikér derfor meget eksplicit om mulighederne for at blive en del af et fællesskab.

 

Få yderligere indsigt i problemstillingerne og gode råd til at løse dem

Du kan frit se webinaret og få mere dybdegående information om unges trivsel, frafaldstruede unge, og hvordan man som uddannelsesinstitution bedst hjælper de unge på CompanYoung Webinar Replays. Her kan du også finde alle vores andre tidligere webinarer.

Se eller gense webinaret ‘Hvorfor mistrives unge?’

Webinaret giver dig indblik i:

 • Begrebet ‘trivsel’
 • Årsager til mistrivsel
 • Handlingsmuligheder for uddannelsesinstitutioner
 • Praksiserfaringer og gode råd fra Malene Grandjean (10 års erfaring som leder i uddannelsessektoren), eksempelvis om uddannelsesstart af unge med ordblindhed eller en autismediagnose.

Skal vi hjælpe jer med at styrke trivslen på jeres uddannelse?

Har vi vakt din interesse?

Så udfyld formularen og vi kontakter dig.