Hvilken effekt har et Learning Management System (LMS) på udbyttet af læring?

Et Learning Management System (LMS) er en læringsteknologi, som kan understøtte og styrke samarbejde, kommunikation og digital læring

 

Når man som uddannelsesinstitution (eller virksomhed) skal vælge en LMS-løsning er der en lang række overvejelser, som skolen bør gøre sig. Et forkert valg af platforme og teknologier kan nemlig have store konsekvenser for hele institutionen.

Vores erfarne konsulenter i Edura og CompanYoung har set flere fejlslagne LMS-implementeringer, hvor strategien, kompetencerne og anvendelsen af løsningen har spændt ben for fordelene ved løsningen. Vores erfaringer viser i stedet, at en LMS-løsning bør være tidssvarende, logisk opbygget og ikke mindst attraktivt at anvende for både undervisere, elever og kursister. Finder man den rette løsning og bliver den brugt konstruktivt, så kan systemet skabe værdi for elever, studerende, kursister, undervisere og ledelsen på en uddannelsesinstitution.

 

Hvad er et LMS?

Traditionelt set har en LMS-løsning været den eneste læringsplatform, som har været anvendt i undervisningen. Kort sagt har alle undervisningsmaterialer og læringsforløb været samlet og digitalt understøttet i et LMS-system.

I dag er LMS typisk ikke kun ét system, men i stedet et økosystem af platforme, som er dybt integrerede i forskellige dele af uddannelsesinstitutionen. Systemerne anvendes oftest meget forskelligt i de enkelte afdelinger eller blandt undervisere.

For at sikre en lidt mere overskuelig forståelse har vi defineret 3 funktionsområder, som er vigtige for at kunne understøtte læring og uddannelserne bedst muligt. Overordnet set drejer det sig om samarbejdsplatforme, administrationsplatforme og læringsplatforme, som alle tre har hver deres formål.

 

Bedre læring og trivsel med den rette LMS-løsning?

Overordnet set kan den rette LMS-løsning være med til at skabe mere inddragende og motiverende læringssituationer og dermed bedre læring for elever og kursister.

Helt generelt kan den rette LMS-løsning indsamle data om den enkelte deltagers progression og læring. På den måde kan man følge hver enkelt elev eller kursist tæt, og man kan gøre det lettere og hurtigere at identificere de elever, der i særlig grad har brug for ekstra opmærksomhed og støtte. Hvis en LMS-løsning anvendes konstruktivt og korrekt, vil man på den måde kunne skabe et mærkbart løft af elever og studerendes læring og trivsel.

En LMS-løsning kan desuden være med til at imødekomme den stærkt stigende efterspørgsel på såkaldt ‘Self-Paced Learing’, hvormed elever og kursister kan få adgang til den læring, de ønsker, og på det tidspunkt der passer dem bedst.

 

Skaber gode rammer for vidensdeling

En systematisk anvendelse af et LMS vil også kunne reducere undervisernes forberedelsestid forbundet med at udvikle nye læringsmaterialer og forløb. Den rette LMS-løsning kan nemlig gøre det muligt for underviserne at samle, opbevare og genbruge alle former for digitale undervisningsmaterialer. På den måde kan undervisere dele deres viden og erfaringer og hjælpe hinanden med sammen at skabe god og effektiv læring.

Uddannelsesinstitutionens ledelse kan også få adgang til karakterniveauer, aktiviteter, anvendelsen af læringsforløb m.m. På den måde kan en effektiv LMS-løsning også være med til at skabe grundlaget for strategiske læringsindsatser.

 

Fem gode grunde til at vælge den rette LMS-løsning

  1. Den korrekte LMS-platform kan understøtte og styrke bedre læring og trivsel
  2. Forkert valg af LMS-løsning kan påvirke læringsudbytte, gennemførelsesprocent og spænde ben for implementeringen af digital læring
  3. Passer din platform til din målgruppe, vil det øge motivation og skabe mere læring
  4. Den rette LMS-løsning skaber bedre arbejdsgange for undervisere
  5. Løsningen kan skabe et godt grundlag for den strategiske læringsindsats

 

Rådgivning om valg og implementering af LMS

Vi har mange års erfaring i valg og implementering af LMS-løsninger i både uddannelsessektoren og i private virksomheder. Vi sælger ikke LMS-systemer, og kan derfor give en 100% uvildig rådgivning.

Vi kan tilbyde support til valg af LMS ved at hjælpe med at afdække, om der er et reelt behov, og hvad behovet er. Herefter matches de enkelte LMS løsninger med det beskrevne behov og kunden får typisk flere valgmuligheder. På den ene side er der en række funktionelle krav til systemet, og på den anden side er det vigtigt, at løsningen er intuitiv og har en god grafisk brugerflade. Når den rette LMS-løsning er valgt, supporterer vi med den praktiske implementering og den organisatoriske implementering. Vi har særligt fokus på den organisatoriske implementering, da den ofte bliver nedprioriteret på uddannelsesinstitutioner. Bliver denne implementering nedprioriteret så sker det ofte, at LMS-løsningen ikke bliver så stor en del af arbejdskulturen, som det ellers er ønsket.

Overvejer du at skifte LMS løsning eller er du i tvivl om du anvender den nuværende læringsplatforme fuldt ud? Så kan du udfylde vores kontaktformular herunder, og så skal vi nok kontakte dig og give dig vores anbefalinger.

 

Er du interesseret?

Skal vi kontakte dig og give dig anbefalinger?