Hvordan bruger unge åbent hus og besøgsdage?

88 % unge vælger at besøge en eller flere efterskoler før de træffer deres endelige valg. Som en ny undersøgelse fra CompanYoung med 5014 elever viser, varierer det, hvor besluttet de unge er inden deres besøg, hvor mange efterskoler som de besøger og hvilken type besøg, som de fortrækker.

Christian Mehlsen

7. januar 2019 · 7 min læsning
CompanYoung

CompanYoung har i løbet af efteråret udarbejdet undersøgelsen “Unges valg af efterskole 2018” med udgangspunkt i besvarelser fra 5000 elever og knap 2000 forældre. Et tema, som undersøgelsen sætter fokus på, er et tema, der er vigtig for alle typer skoler og uddannelsesinstitutioner – nemlig åbent hus arrangementer og besøgsdage.

Denne artikel analyserer åbent hus og besøgsdage nærmere med udgangspunkt i data fra CompanYoungs nyudgivet undersøgelse. Selvom du som læser ikke beskæftiger dig med efterskoler, opfordrer vi dig til at læse med alligevel, hvis du ønsker at blive klogere på, hvordan unge i dag anvender Åbent Hus arrangementer og besøgsdage med udgangspunkt i de fire spørgsmål:

– Hvor besluttet var de unge inden de besøgte en skole?
– Hvor mange efterskoler har de unge besøgt?
– Hvilket slags besøg har de unge foretrukket?
– Hvordan har unge og forældre vurderet besøget på efterskolen?

“Gaming er gået fra at være en subkultur med andre normer end flertallet – til i dag at være en populærkultur, der virker folkelig og inspirerende. Gamere er ikke længere bare nørder. De er helte, som idealiseres af både fans og almene danskere” – Rasmus Lindgaard, CompanYoung (2018).

1. Hvor besluttet var de unge inden de besøgte en skole?

Som det fremgår i CompanYoungs undersøgelse var 16 % af unge efterskoleelever helt afklaret inden de besøgte den valgte efterskole. Tilsvarende var 37 % næsten sikre på, at det var her, at de skulle gå. 53 % er der godt afklaret, selvom de aldrig har været på skolen før. Som undersøgelsen viser var 38 % derimod i tvivl eller meget i tvivl, mens 9 % ikke havde tænkt nærmere over, hvor langt de var i deres beslutningsproces før de besøgte skolen.

En årsag til, at over halvdelen af de unge virker til at have taget en form for beslutning, inden at de har besøgt skolen, er bl.a. at familietraditioner og venners anbefalinger har en stor værdi, og mange er derfor parat til følge i de gældende fodspor. Tilsvarende betyder efterskolers digitale tilstedeværelse, at det i dag er lettere for unge at forstå virkeligheden på skolen uden at have været der i virkeligheden.

Som efterskole er det ikke nok at have stærke traditioner og stærke digitale kanaler. Man må også sørge for at skabe åbent hus arrangementer og besøgsdage, der overbeviser de unge.

Mødet med de unge er især kritisk ift. at nå ud til de 38 % unge, der endnu ikke har besluttet sig, og som typisk har alternative efterskoler i hovedet. Efterskoler må samtidigt ikke glemme de unge, der føler sig sikre på deres valg, men som alligevel besøger skolen. Det er vigtigt, at skolen her matcher de forventninger, der skabes via eksempelvis digitale medier, samt at man har aktiviteter og information på dagen, der passer til en ungt menneske langt fremme i beslutningsprocessen.

2. Hvilket slags besøg har de unge foretrukket?

De fleste efterskoler vælger i dag ikke kun afholde åbent hus hvert halve år. De tilbyder også unge løbende at kunne booke en besøgsdag, hvor man eksempelvis får en personlig rundvisning af nuværende elever eller mulighed for at prøve at være elev på skolen.

Som CompanYoungs undersøgelse viser er Åbent Hus stadig den mest anvendte måde at besøge skolen og anvendes af 68 % af de unge. Hertil kommer 17 % på en besøgsdag, hvilket betyder, at en stor del af eleverne har foretrukket et mere individuelt og skræddersyet besøg.

De sidste 15 % fortæller i undersøgelsen, at de har besøgt efterskolen på anden vis end til åbent hus eller besøgsdage. Undersøgelsen viser ikke konkret, hvilken type besøg, som har gjort sig gældende.  Tallet indikerer dog, at det vigtig som efterskole at være opmærksom på, hvordan man ikke kun møder potentielle elever til de officielle arrangementer, men også gør dette i mere uformelle rammer, fx hvis de unge ser musical på skolen, eller besøger skolen på grund af et familiemedlem, der går på skolen.

 

3. Hvor mange efterskoler har de unge besøgt?

Det er ikke alle unge, der vælger at besøge en efterskole, og 12 procent træffer en beslutning uden at have besøgt skolen. For de resterende 88 % varierer det, hvor mange skoler som man vælger at besøge. 30 % har valgt kun at besøge én skole. 24 % af eleverne har besøgt to efterskoler, 14 % har besøgt tre efterskoler og 11 % har besøgt fire efterskoler.

I gennemsnit vælger unge at besøge 2,3 efterskole, og det er derfor vigtigt, at man som efterskole gør en aktiv indsats for at kunne give de potentielle elever et sidste skub, så de ikke vælger et andet tilbud.

Hvis man dykker længere ned i tallene, har pigerne oftere end drengene flere efterskoler med i deres overvejelser og besøger derfor flere skoler for at træffe et valg. Piger har desuden brugt mest tid på informationsøgning på nettet, og de virker derfor til at have flere overvejelser med i deres beslutning.

4. Hvordan har elever og forældre vurderet besøget på efterskolen?

I undersøgelsen skulle de 5000 elever og knap 2000 forældre angive på en skala fra 0-10, hvordan de vurderede besøget på efterskolen, som de efterfølgende valgte. Fokus var på fem vigtige parametre: Velkomst og modtagelse, information, møde med eleverne, møde med personalet og rundvisningen.

Grafen nedenunder viser den gennemsnitlige vurdering fordelt på alle efterskolerne, samt den lavest observerede vurdering og den højest observerede. Som du kan læse har “velkomst og modtagelse” fået den højeste score med et gennemsnit på 7.6, mens den “modtagne information” har lavest gennemsnit på 7.3. De fem parametre vurderes dog relativt ens på tværs af skolerne, og det virker til, at efterskoler generelt prioriterer alle fem parametre og præsterer fornuftigt over en bred kam.

Det er i grafen værd at bemærke, at der dog er forskel på, hvor godt skoler præsterer på de enkelte parametrer. Nogle skoler formår at få vurdering på 8.8 og 8.7, mens andre får en score på 6.5 og 6.2 på samme parameter. Der er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan åbent hus og besøgsdage bliver modtaget af de besøgende, og hvilke enkelte parametre, der kan optimeres.

Opsummerende punkter

Åbent Hus arrangementer og besøgsdage er et kritisk sted at møde ens unge målgruppe, da stadig mange på det givne tidspunkt er i tvivl om, hvilken efterskole, som de skal vælge.

Blandt især de unge, der mærker tvivl eller meget tvivl, ses det typisk at være oplagt at besøge flere efterskoler for at kunne søge information og træffe en beslutning på baggrund af disse besøg. Åbent Hus og besøgsdage bliver derfor et afgørende sted, hvor man kan overbevise de “tvivlsomme” unge.

Det er værd at bemærke, at over halvdelen af eleverne i undersøgelsen fortæller, at de havde truffet en form for beslutning inden deres besøg. Det er tydeligt her, at beslutningsprocessen hyppigt sker tidligere i processen, og fysiske arrangementer bruges af mange til at søge bekræftelse på om man nu træffer den rette beslutning. Som efterskole er det vigtigt at være opmærksom på dette, og ens arrangementer bør derfor ikke kun målrettes de “tvivlsomme” unge, men også de “sikre”.

Som CompanYoungs undersøgelse viser, er de besøgende generelt tilfredse med efterskolernes arrangementer, og alle efterskoler scorer relativt højt på alt fra, hvordan de modtager de besøgende til hvordan de informerer dem. Der er dog forskel på tværs af efterskoler, hvordan de præsterer på de enkelte parametre. Det er derfor typisk en god idé at undersøge, hvor man scorer højt og lavt.

 

Køb adgang til hele rapporten

Arbejder du på en efterskole eller lignende og ønsker du at få adgang til “Unges valg af efterskole 2018″ – er det muligt at købe undersøgelsen.

Læs mere her.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her