Mikromålinger som værktøj for elevrådet

En vigtig opgave for uddannelsesinstitutionerne i dag er at give elevrådet mere ansvar og dermed øge trivslen i studiemiljøerne rundt omkring i landet. Dette gælder både efterskolerne, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Hvordan kan institutionsledelsen bidrage til, at elevrådet får større og vigtigere indflydelse, og dermed bliver et aktiv for institutionen? Her i artiklen forsøger vi at give et bud og forklare vigtigheden i at løfte elevrådets ansvar.

 

Elevrådet mangler relevans

De fleste institutioner har svært ved at gøre deres elevråd relevant. Institutionerne har svært ved at få dem til at fungere optimalt. Og elevrådet har svært ved at tale igennem til den fungerende ledelse, og de mangler konkrete data som belæg for relevante påstande omkring problemstillingerne i studiemiljøet eller lignende. Selvom elevrådet i forvejen har ansvaret for de studerendes trivsel og gennemfører eksempelvis klassebesøg med henblik på at få udarbejdet lister med problemstillinger, så mangler der system og eventuelt anonymisering. Det er ganske enkelt et fåtal af de studerende, der ville række hånden op og med seriøsitet besvare spørgsmålet om, hvordan de trives i studiemiljøet, eller hvorvidt de er tilfredse med uddannelsesforløbet og komme med relevante anbefalinger til, hvad der fungerer godt eller kan blive bedre.

I den nærmeste fremtid udkommer Gorm Eriksen, director of experience i CompanYoung, med en ny podcast “StudentPulse Podcast”. I det første afsnit interviewer Gorm Tjalfe Löwe, der er elevrådsformand for de maritime uddannelser på SIMAC. Her benævner Tjalfe behovet for en teknologisk løsning.

“Medlemmerne i elevrådet skal ud og spørge deres klassekammerater, hvilke problemer, der er på skolen. Men nogle af dem negligerer det. De gør ikke det, de skal. Det gør, at vi er uden viden på nogle områder. Og dét er et problem, fordi hvis jeg ikke ved, hvad problemet er, så kan jeg heller ikke løse det.” – Tjalfe Löwe.

 

Elevrådet skal have ansvar

Løsningen er at løfte elevrådet til at have mere indflydelse og være et aktiv for institutionen. Ved at give elevrådet relevante redskaber, der gør det nemmere at indhente data, sikrer man en hurtigere proces fra problem til løsning. Elevrådet har nemmere ved at indhente relevante informationer blandt de studerende, fordi de i forvejen er i øjenhøjde med de øvrige studerende. En del af løsningen er digital. StudentPulse er et digitalt værktøj, som giver mulighed for at indhente altafgørende informationer. Ved at udsende de små spørgeskemaer på givne tidspunkter i uddannelsesperioden, giver man flere studerende mulighed for at få ordet, og man giver dem dermed også større incitament til at få fremlagt deres eventuelle problemstillinger vedrørende uddannelsesperioden.

I den tidligere nævnte podcast StudentPulse Podcast fortæller elevrådsformanden Tjalfe, at uddannelserne på grund af Covid-19 har haft en del studerende, der er droppet ud eller har tabt pusten. Elevrådets opgaver spænder vidt, men Tjalfe lægger vægt på, at en af opgaverne er at forsøge at få sidstnævnte studerende tilbage på sporet, så de ikke ender som førstnævnte.

 

De studerende sikrer selv den gode trivsel

En fordel ved at give elevrådet mere ansvar er, at det giver luft i ledelsens ansvarsområde. Ledelsen får et elevråd med unge mennesker, der har belæg for deres påstande og kan give et relevant overbliksbillede og indsigt i de studerendes trivsel og tilfredshed. De unge studerendes stemmer bliver hørt, og det giver involverede og motiverede studerende. Ansvarsfølelsen, der følger med opgaven, giver de studerende incitament til at gøre mere og handle på det. Det betyder, at institutionsledelsen i højere grad oplever, at de studerende på egen hånd tager initiativ til forandringer, som ledelsen ikke selv skal gennemføre. Dermed får ledelsen en gratis og effektiv arbejdskraft og behøver ikke at være indpisker på det hele tiden.

 

Hvad er StudentPulse?

StudentPulse er et digitalt værktøj, som blandt andet bidrager til at indsamle data i konkrete perioder af uddannelsestiden. Ved hjælp af regelmæssige mikromålinger kan man indhente udtryksfulde data via små spørgeskemaer om de studerendes tilfredshed og trivsel under uddannelserne. Ved at give dette værktøj til elevrådet får de større ansvar og har mulighed for at konkretisere relevante problemstillinger. Fordelen ved StudentPulse som værktøj, er at målingerne sættes i systemer, og spørgeskemaerne kan udsendes på udvalgte tidspunkter af uddannelsesperioden. Med StudentPulse som værktøj får man større mulighed for opdage problemerne, før de bliver uløselige.

Hvis du vil læse mere om StudentPulse som værktøj for elevrådet, så klik her.

Vil du høre mere om Studentpulse?

Har vi vakt din interesse?

Skal vi kontakte dig? Så udfyld formularen herunder: