Preboarding: Giv efterskoleeleverne den bedste start – inden opstart

Vi er alle motiverede af at give et godt førstehåndsindtryk. Det gælder især unge, der står på tærsklen til at starte på efterskole. Efter valget af efterskole er truffet, venter der nye tanker og forestillinger om, hvordan man er klædt bedst på til første skoledag, og om man har valgt rigtigt. CompanYoung har i den forbindelse undersøgt det, unge tænker mest på før skolestart, samt hvad efterskolerne kan gøre for at imødekomme de kommende elever.

Andreas Størup Ugilt

30. november 2020 · 6 min læsning
CompanYoung

De kommende efterskoleelever har på dette stadie gjort sig bekendt med linjefag, tidligere elevers faglige og sociale oplevelser samt efterskolens sociale miljø. Nu befinder vi os i overgangen fra det punkt, hvor de er skrevet op til en eller flere efterskoler. Nu handler det om at gøre det klart for unge, at de har valgt rigtigt.

Vores undersøgelse af unges valg af efterskole 2020 er udvidet med en analyse af de faktorer, der forårsager bekymring hos unge inden første skoledag. Analysen har til formål at belyse kommende elevers bekymringer, således at efterskoler kan imødegå disse, og derved sikre størst mulig motivation og glæde for at starte.

 

Forventninger til en ny hverdag

Af analysens 295 respondenter, skal 19 % starte på efterskole i 9. klasse, og 81 % skal starte i 10. klasse. Næsten alle kommende elever forventer at danne nye venskaber i løbet af den første måned på efterskolen. En fjerdedel af eleverne ekspliciterer derudover en forventning om, at efterskolen faciliterer aktiviteter med teambuilding, så de får grundlag for at møde hinanden udenfor de faglige rammer. De unge regner desuden med, at den første måned byder på mange forskellige oplevelser og udfordringer, som sætter dem ind i den nye hverdag, samtidig med at de kan udvikle sig personligt.

I mellemtiden fra optagelse til opstart reflekterer unge ikke mindst over bruddet på den velkendte hverdag. I den forbindelse har vi spurgt de kommende elever, om de har følt nervøsitet inden første dag på efterskolen.

 

Hvordan er eleverne nervøse?

Hver femte elev, som skal starte på efterskole, er nervøs før opstart. Nervøsiteten udspringer af flere forskellige faktorer, hvoraf eleverne nævner fire markante:

  • 50 % er nervøse for, at de ikke kommer til at passe ind.
  • 37 % er nervøse for den første tid samt mødet med nye mennesker.
  • 15 % er nervøse for, at efterskolelivet ikke er som de havde forventet.
  • 8 % er nervøse for, at de ikke slår til i både de faglige og fysiske fag.

Højdespringeren er de sociale forandringer, unge kommer til at gennemgå. På den første dag vil eleverne være ombejlede af indtryk fra en ny hverdag, og nogle er blot forberedte ud fra de forestillinger, de har om efterskolelivet. De omfatter blandt andet faglige og sociale fortællinger fra jer og jeres tidligere elever om den hverdag, I tilbyder.

Ligesom eleverne udtrykker deres nervøsitet, fortæller de også om, hvorvidt de føler sig klar til at starte på efterskole. Der viser sig en tendens til, at eleverne hovedsageligt er forberedte; det tilkendegiver 65 % af eleverne, som skal starte i 10. klasse, såvel som 41 % af eleverne, der starter i 9. klasse. Dette betyder imidlertid, at de resterende elever har følt en grad af nervøsitet inden opstart. Nu lyder spørgsmålet derfor på, hvilken information, unge efterspørger forud for første skoledag, så nervøsiteten og bekymringerne kan forebygges.

Lad eleverne være på forkant

Praktiske foranstaltninger er for de unge uvurderlige informationer inden første skoledag. Det underbygges ikke mindst af, at eleverne, som modtog udførlige pakkelister inden opstart, følte sig helt klar og forberedte. Men informationerne dækker mere end blot tøj og tandbørster. Unge ser også nyhederne, og de efterspørger transparent kommunikation om, hvorvidt pandemien vil påvirke hverdagen på efterskolen samt arrangementer og rejser.

De kommende elever ønsker ikke mindst at møde hinanden og lærerne inden første skoledag. Et arrangement på efterskolen ville for eleverne være oplagt, men tiden tillader ikke de fysiske sammenkomster i øjeblikket. Derfor mener eleverne, at et digitalt arrangement ville være et oplagt substitut for det fysiske. Denne type begivenhed er ikke mindst værd at overveje generelt i jeres tiltræknings- og fastholdelsesindsatser.

Hvis vi ser på ønskerne til information i forhold til respondenternes køn, kan vi konstatere, at pakkelisten er vigtigst for pigerne. For drengene betyder det mest at vide, hvem de skal bo på værelse med. Begge køn er dog enige i, at mødet med de øvrige elever inden første skoledag bør være på sin plads. Her foreslår de – udover de digitale arrangementer – at modtage login til ViGGO.

En mindre vigtig information i perioden fra valget til første skoledag, er hvad der sker på skolen lige nu. Det var mest relevant, da eleverne var i beslutningsprocessen.

De foregående observationer relaterer sig til konceptet om preboarding. De er vigtige at have for øje, hvis I vil sikre, at eleverne føler sig tilpas op til første skoledag. Men det handler også om at fastholde deres interesse, efter de har valgt jer. Hvis en elev er skrevet op til flere efterskoler, vil et fravalg være uundgåeligt; det er derfor nyttigt at anskue preboarding som et tiltag, der kan vejlede eleverne yderligere.

 

Fastholdelse eller fravælgelse

Når der er flere efterskoler med i valget, vejes de tidligere tiltrækningsindsatser op imod hinanden, hvorfor det stadig er vigtigt at fortælle eleverne, at de har valgt rigtigt.

Årsagerne til fravælgelse er forskellige på tværs af de fire efterskoletyper, men nogle er svære at bekæmpe. For ordblindeefterskoler samt idræts- og gymnastikefterskoler er det typisk et spørgsmål om præferencer, da årsagen til fravalget hovedsageligt var, at der blev plads på en anden efterskole, der passede bedst til dem og deres interesser.

Der er imidlertid en femtedel af eleverne på de fire efterskoletyper, som har fravalgt en efterskole, efter at have været til åbent hus på en anden. Dette understreger vigtigheden af besøget og det indtryk, I giver. Hvis eleverne ikke føler, at efterskolen levede op til deres forventninger, eller at de får et dårligt indtryk til arrangementet, kan de ikke se sig selv gå på efterskolen. Derfor er det vigtigt, at eleverne skal føle sig “ombord” så tidligt som muligt.

Preboarding er ikke udelukkende en fastholdelsesindsats. Det er i lige så høj grad en tiltrækningsindsats, som er afgørende for jeres efterskoles ry og omdømme. Inddrag eleverne og gør dem til ambassadører, så de kan videreformidle deres oplevelser hos jer – både på de digitale medier, men også til arrangementer på efterskolen. På den måde vil I blive anset som en efterskole, der møder unge i øjenhøjde på deres rejse mod valget.

Når eleverne ankommer den første dag, og preboarding er overstået, er det tid til at imødekomme deres forventninger til den nye hverdag.

 

Webinar: Unges valg af efterskole 2020

Foruden at gå endnu mere i dybden med preboarding, har vi i årets webinar kortlagt beslutningsprocessen fra det indledende kendskab og op til afklaringen om, hvordan unge har valgt efterskole i 2020. Undersøgelsen er ikke mindst udvidet med konceptet om onboarding, som dækker over de tiltag, I kan gøre den første måned på efterskolen for at få eleverne godt på plads. Webinaret kan du se eller gense her.

Hvis du ønsker den komplette indsigt i unges valg af efterskole, er det muligt at tilkøbe den fulde rapport nederst i artiklen her.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her