Sådan skaber vi flere lærepladser med StudentPulse

StudentPulse kan gennem hyppige mikrospørgeskemaer og nudging bidrage til at, unge på erhvervsskoler hurtigere igangsætter søgningen og finder en læreplads tidligere

 

I Edura har der over de sidste par år været et stærkt fokus på, hvordan man kan optimere og digitalisere uddannelsesinstitutioner, og med vores opkøb af virksomheden har vi derfor skabt et øget fokus på både trivsel og fastholdelse af unge på uddannelsesinstitutioner. Vores konsulenter har i særlig høj grad været i tæt kontakt med flere erhvervsuddannelser og brugt meget energi på at finde ud af, hvordan der kan skabes flere lærepladser. Samtidig har trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar, givet nye muligheder for at igangsætte projekter med vores kunder og samarbejdspartnere, som skal bidrage til skabelsen af flere lærepladser og øget gennemførsel. Vi har i den forbindelse særligt udviklet konceptet, som vi kalder for “Lærepladsnudging” med afsæt i StudentPulse.

StudentPulse er en platform, som giver uddannelsesinstitutioner data om de studerende gennem hele deres uddannelsesrejse. Dataen indsamles gennem mikrospørgeskemaer, der helt unikt kan målrette den nuværende situation på en uddannelsesinstitution, afdeling, klasse eller hold. Den data der indsamles kan danne grundlaget for beslutninger om trivsel og øget fastholdelse af de studerende. På den måde kan der implementeres løsninger baseret på handlinger og adfærd, som sker i realtid.

Vi har adskillige års erfaring med opsøgende arbejde omkring lærepladser, praktikpladser og unges valg af læreplads. Baseret på data fra flere tusinde unge, har vi designet den gode adfærd og har unik viden om, hvad der virker. Vores erfaringer viser, at StudentPulse kan gøre det lærepladsopsøgende arbejde nemmere på 3 specifikke områder.

 

Få indsigt til at blive mere datadreven

Først og fremmest giver Studentpulse en indsigt i lærepladssituationen på den enkelte skole. Det drejer sig blandt andet om data på, hvor mange elever der har, og hvor mange elever der ikke har fundet en læreplads. Samtidig indsamles der også data på, hvad der er svært, hvad eleverne er særligt gode til, og hvor de føler, at de kunne bruge mere støtte i deres søgen efter en læreplads. Det betyder, at den data der indsamles kan give en unik indsigt i, hvilke indsatser som man bør implementere på skolen, for at hjælpe de unge der ikke har fundet en læreplads med at finde én.

StudentPulse kan også bruges på tværs af uddannelser og hold. Det betyder, at man som uddannelsesinstitution hurtigt kan identificere hvilke indsatser, der fungerer godt, og hvilke der fungerer mindre godt.

 

Nudging kan få eleverne til selv at gøre en forskel

Nudging kan bruges til indirekte at kunne påvirke eleverne til at ændre deres beslutninger og deres adfærd i forbindelse med lærepladssøgningen. StudentPulse tager udgangspunkt i nudging, og hele forløbet strækker sig over de første 20 uger af grundforløbets 2. del (GF2) på EUD. Du kan se et eksempel på nudging-processen på GF2 i figuren nedenfor.

I løbet af de fire uger vil eleverne blandt andet blive opfordret til at:

  • Oprette en profil på praktikpladsen.dk
  • Lave et CV
  • Aktivere deres netværk
  • Deltage i netværksaktiviteter på skolen
  • Række ud til en lærepladskonsulent

 

Intervention – opret kontakt til konsulenten

Som udgangspunkt er dét at fastholde anonymiteten i spørgeskemaundersøgelserne utrolig vigtigt for svarraten. Det er dog kritisk, at de unge har mulighed for at få hjælp til lærepladssøgningen, hvis de har behov for det. Derfor er det vigtigt, at de unge bliver opfordret til at række ud til konsulenten.
På den måde kan den ansvarlige konsulent kontakte eleven direkte og hjælpe den enkelte elev til at komme videre i sin lærepladssøgning. Vores resultater har indtil videre påvist, at der er stort potentiale for intervention.

 

Resultater der imponerer

Gennem StudentPulse har vi i vores løbende projekter med læreplads-nudging oplevet en svarrate på mere end 80%. Samtidig har vi indtil videre også oplevet, at hele 20% af eleverne i slutningen af deres GF2 valgte at anmode om hjælp i løsningen, som automatisk aktiverer en forbindelse mellem elev og konsulent/vejleder/underviser.

Vores foreløbige resultater kan derfor tyde på, at StudentPulse har stort potentiale for at gøre det lærepladsopsøgende arbejde nemmere. Samtidig har vi store forventninger til, at produktet kan være et stort aktiv for skolerne i at opfylde målsætningerne fra trepartsaftalen om flere lærepladser. Her er målsætningen at henholdsvis 60% og 80% af eleverne skal have en læreplads efter GF2’s 15. og 20. undervisningsuge.

Vil du gerne vide mere om læreplads-nudging eller StudentPulse?

Så kan du udfylde vores kontaktformular, og så kontakter vi dig med mere information?