Højskoler: Gør jer til for de unge studenter

Det kan være svært at tiltrække unge mennesker til højskoler. Men i de kommende år vil mængden af unge i højskolealderen falde, hvorfor det fremadrettet bliver endnu sværere. Lad os guide dig igennem, hvordan du øger tiltrækningen af disse unge.

Amalie Brix Frederiksen

9. september 2019 · 6 min læsning
CompanYoung

Stormen fra den seneste studenteruge og de sidste eksaminer har knap lagt sig. Champagnepropperne og konfettien er fjernet fra gulvene. Gymnasiernes gange runger ikke længere af lettelsens suk.

Studenterhuerne med deres nye hak, klip, hilsner og telefonnumre ligger trygt på hylden og står nu blot som et symbol på slid, slæb og fest.

Gangene fyldes nu atter med håbefulde studerende, der kan ane studenterugens og fremtidens sødme.

Midt i glædesrusen bliver studenterhuen dog et symbol på mere end flid og muligheder. Den bliver et symbol på det uundgåelige spørgsmål om, hvordan fremtiden skal udforme sig.

Det er et spørgsmål som nyudklækkede studenter, såvel som kommende studenter, står over for.

Glædesrus, lettelse og håbefuldhed erstattes af pres, determinerende beslutninger og en nervøsitet for, hvad fremtiden skal bringe.

For nogle kan beslutningen om, hvilke karriereveje de ønsker at betræde være håndgribelig og overskuelig.

Tips til at tiltrække højskoleelever

For andre kan det være svært at skulle tage valg, der er bestemmende for resten af deres arbejdsliv. Dertil kommer den brede vifte af mulige veje at gå. Noget, der kan skabe tomhed og en frygt for at træffe de ’forkerte’ valg for fremtiden hos de unge.

Fjumreår eller dannelsesår?

Fjumreår, sabbatår, overspringsår – ja, kært barn har mange navne. Mange unge bruger deres dannelsesår til at reflektere over, hvilken veje de skal gå.

At skulle vælge videregående uddannelse er for de fleste unge et stort valg. Valget er med til at forme deres fremtid. Og det kan skabe en følelse af forvirring, overvældelse og en oplevelse af pres hos de nyligt dimitterede.

Ifølge en undersøgelse fra Momentum er andelen af unge, der fortsætter på en videregående uddannelse direkte efter endt ungdomsuddannelse faldet fra 29 procent i 2012 til blot 19 procent i 2017.

Mens flere unge tager et dannelsesår, bruges det vidt forskelligt. Nogle arbejder, mens andre rejser ud i verden. Og så er der dem, der vælger et højskoleophold.

Højskoleophold: Uddannelsesforberedende og dannende

Mange unge vælger at tage på højskole i deres dannelsesår. Først og fremmest giver et højskoleophold sociale kompetencer og nye relationer.

Men et højskoleophold kan også øge de unges chance for at blive optaget på lige nøjagtig den uddannelse, som de drømmer om.

Et højskoleophold er med til at danne elever og forberede dem på livet som studerende.

De sociale og faglige kompetencer de får, danner rammerne om en modenhed, der kan ruste dem i deres videre færd i livet. Samtidig kan det bruges som et veltilrettelagt springbræt til videregående uddannelse.

Højskoler bliver et led i unges strategiske planlægning

Unge i dag planlægger deres dannelsesår ud fra langsigtede mål.
Det viser en undersøgelse foretaget af Center for Ungdomsforskning.

Unge oplever uddannelse som vigtigt og som en forudsætning for at få et godt job og et godt liv. Undersøgelsen viser også, at mængden af uddannelsesmuligheder til gengæld gør det svært for dem at vælge retning.

Det betyder, at unges incitament for valg af uddannelse tager en mere strategisk form.

At unges uddannelsesvalg- og fravalg har en mere strategisk karakter, taler for, at flere unge kan bruge højskolerne som et led i deres dannelse.

Færre unge = færre kommende højskolekursister

I 2018 færdiggjorde 335.494 unge mellem 18-25 en ungdomsuddannelse. Men ifølge Danmarks Statistik påbegyndte kun 10.100 højskoleelever lange kurser i 2017/18.

Lange kurser besættes primært af unge, der tager et dannelsesår. Dette cementerer Danmarks Statistik med en måling, der viser, at 85 procent af deltagerne på lange kurser er under 25 år.

Men netop unge i højskolealderen bliver der færre af.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil der frem mod 2040 være 77.026 færre unge i alderen 20-29 år sammenlignet med i dag.

Færre unge og det i forvejen lave antal unge på højskoler, vidner om at de danske højskoler i højere grad skal gøre sig til for de unge.

Manglende tilvalg af højskoler kan skyldes lav kendskabsgrad

Det er svært at give et entydigt svar på det manglende tilvalg af højskoler. Højskole som uddannelsesforberedende er i overensstemmelse med, at unge er strategiske og proaktive i valget af uddannelse.

Det manglende tilvalg kan derfor muligvis skyldes en manglende kendskabsgrad blandt de unge.

Og for at øge kendskabsgraden kræver det, at man kender sin målgruppe og dennes værdisæt. Således kan I tale direkte til de rigtige unge uden at skyde med spredehagl.

YouTube: Fra tilstedeværelse til tiltrækning af højskolekursister

For at øge kendskabsgraden skal de unge vide, at du eksisterer. Med afsæt i de unges medievaner gives der et billede af, hvor der kan genereres kendskab.

Hos CompanYoung har vi gennemført en måling, der viser, hvilke sociale medier, der er mest populære hos unge i højskolealderen. Her topper Facebook, Snapchat, Youtube og Instagram listen.

YouTube er verdens andenstørste søgeportal. YouTube når et enormt publikum og er en oplagt kanal at fokusere på i forbindelse med tiltrækningen af unge. Hele 71 procent af unge mellem 17 og 20 år færdes på denne platform.

Dertil viser undersøgelsen gennemført af CompanYoung også, at hver fjerde ønsker at søge viden om uddannelsesmuligheder på YouTube.

Det er tydeligt, at der er et incitament for, at der kan skabes kendskab hos højskolernes målgruppe på Youtube.

4 tips til at tiltrække højskoleelever via YouTube

  1. Kortlæg hvad de unge søger efter, når de undersøger både højskoleophold og videregående uddannelsesmuligheder. Skab dernæst content, der klart og effektivt responderer med deres søgeforespørgsler og interesser
  2. Lav et årshjul og en medieplan, hvor du planlægger content for året med afsæt i din målgruppes interesser og søgeadfærd
  3. Skab kontinuerligt nyt videocontent således, at din højskole forbliver ‘top of mind’ blandt de unge, når de søger svar på andre spørgsmål eller forespørgsler om højskoleophold.
  4. Sørg for at dine forskellige platforme interagerer med hinanden – fremhæv din YouTube-kanal på tværs af medier, hvorfra du kan opfordre seerne til at abonnere

Som en fisk på land 🐟

Er det hele lidt svært at navigere rundt i? Hos CompanYoung er vi eksperter i at få højskoler ind på de unges radar.

Vi har mange års erfaring med målrettet annoncering, der øger kendskabsgraden blandt de unge, samt en solid erfaring i hvordan man bruger de rigtige kanaler på den rigtige måde.

Tvivlen og forvirringen vedrørende fremtidsplaner bør erstattes af visheden om, at de små bekymringer i glædens rus kan imødekommes ved et højskoleophold.

Lad os sammen bringe de unge videre på deres vej gennem et højskoleophold. Skriv til Jack Fabricius på jack@companyoung.com for at tiltrække flere kursister din højskole fremadrettet.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her