Hvordan bruges sociale medier til at træffe et uddannelsesvalg?

Du får i denne artikel viden om unges præferencer for sociale medier i alderen 14-17 år.  Dette er baseret på besvarelser fra 5054 unge, der alle er optaget på en efterskole.

Christian Mehlsen

18. januar 2019 · 5 min læsning
CompanYoung

Sociale medier fylder meget i den unges hverdag og måde at kommunikere på. Det er derfor interessant at forstå, hvordan sociale medier konkret påvirker unges valg af uddannelse og karriere.

Som du vil læse i artiklen har unge i en uddannelseskontekst forskellige præferencer for Facebook, Snapchat, Instagram og YouTube. Det er derfor vigtigt at have blik for, hvordan ens uddannelseskommunikation kan differentieres og tilpasse sig de forskellige medier.

“I en uddannelseskontekst har 55 % piger og 44 % drenge brugt Facebook til at få viden om efterskoler, og 85 % kunne godt finde på at følge en efterskole på Facebook. Det er derfor tydeligt, at det er afgørende at være til stede på Facebook som efterskole”

Hvorfor bruge YouTube som uddannelsesinstitution?

YouTube har særligt indenfor de sidste par år oplevet en større udvikling i, hvordan brugerne anvender mediet. Populære videoer indeholder nu typisk en interessant sammenblanding mellem at underholde og samtidigt at lære noget om et emne. YouTube har således taget pladsen, som verdens anden største søgemaskine – kun overgået af Google – og bruges i dag af 89 % drenge og 84 % piger i aldersgruppen fra 14-17 år.

Læs også: YouTube Explained

Som det fremgår i undersøgelsen er YouTube det medie, hvor de unge helst vil lære om uddannelsesmuligheder, hvilket gør sig gældende for 52% drenge og 57% piger. Unge ønsker derfor ikke kun at bruge en skoles YouTube-kanal til at finde sjove videoer fra skolen. De ønsker at få information og vejledning om, hvorfor de bør overveje skolen, og hvad skolen kan tilbyde dem. YouTube lægger her et stykke over populære medier som Facebook, Instagram og Snapchat, som hhv. 43 %, 25 % og 11 % ser som relevante medier til at lære om uddannelser.

Ser man på undersøgelsens data vækker det især opsigt, at over 61 % af pigerne har ledt efter film om efterskoler på YouTube, ligesom 36 % af drengene har gjort det. Det virker derfor til, at YouTube er et medie, hvor mange unge starter deres informationssøgning ift. at gå på efterskole. I CompanYoung oplever vi også, at dette gør sig gældende, når unge overvejer at gå på gymnasiet, erhvervsskole eller tage en videregående uddannelse. Det er derfor afgørende at være på YouTube, når man ønsker at markedsføre sig over for de unge – lige meget hvilken type uddannelsesinstitution man er.

 

Hvilken betydning har Facebook for unge?

Som det fremgår i undersøgelsen har 96 % piger og 95 % drenge en profil på Facebook, hvilket betyder, at Facebook er det medie med flest unge brugere.

Læs også: Nutidige trends i unges brug af Facebook

I en uddannelseskontekst har 55 % piger og 44 % drenge brugt Facebook til at få viden om efterskoler, og 85 % kunne godt finde på at følge en efterskole på Facebook. I undersøgelsen fortæller endvidere 33 % af de unge, at de har besøgt en efterskoles Facebook-side, før de blev skrevet op til skolen.

Facebook-siden fungerer derfor som en slags mini-hjemmeside for mange unge, som de kan besøge for at lære mere om skolen, og uddannelsesinstitutioner bør således ikke kun målrette deres Facebook-opslag til nuværende følgere, men også tænke over, hvordan de kommunikerer til fremtidige besøgende, der researcher skolen via deres Facebook-side.

På efterskolernes Facebook-side er det især billeder, som de unge søger efter, og ca. halvdelen ønsker at få et indblik i daglige aktiviteteter på skolen. 22 % af de unge i undersøgelsen leder endvidere efter events på Facebook. Sammenligner man dette tal med, at 3 % leder efter events på Instagram, er det tydeligt, at det især er på Facebook, at man som uddannelsesinstitution bør dele invitationer ud til åbent hus events og besøgsdage.

 

Hvorfor er Instagram interessant som medie?

Blandt de 5000 unge fortæller 22 % drenge og 28 % piger, at de ønsker at bruge Instagram til at undersøge uddannelsesmuligheder. Dette procenttal er ikke lige så højt som på Facebook og YouTube, der lægger cirka 15-20 procentpoint højere. Instagram er imidlertid stadig et godt sted at nå ud til nogle af de unge uddannelsessøgende, og er et medie, hvor unge bruger meget af deres tid.

Som undersøgelsen viser, har 36 % af de unge brugt Instagram til at få viden om efterskoler. Endvidere fortæller 86 % af pigerne, at de er klar til at følge en efterskole på Instagram, og det samme gør sig gældende for 72 % af drengene.

Ligesom på en Facebook-side, besøger en større gruppe af unge (19 %) en efterskoles instagram-side før de blev skrevet op til skolen. Det er derfor vigtigt, at ens Instagram-side giver de besøgende et helhedsorienteret billede af, hvad man repræsenterer og tilbyder de unge.

Læs også: Brug Instagram Stories og mød din unge målgruppe i øjenhøjde

 

 

Snapchat – en potentiel tiltrækningsplatform

Snapchat er det næstmest populære sociale medie blandt unge, og 93% af de unge har en bruger på Snapchat. Det er derfor et oplagt sted at kunne eksponere sin uddannelsesinstitution på mediet, hvilket også flere efterskoler har valgt at gøre – typisk ved at ligge Snapchat-kontoen i elevernes hænder.

Det, der gør Snapchat attraktivt for efterskoler, at man kan give potentielle elever et indblik i efterskolelivet uden filter ved at lade dem følge med i elevernes hverdag – fra sociale arrangementer til hygge på værelserne. Snapchat er mere uformelt end Instagram og Facebook, og der er derfor friere rammer for kommunikationen, hvilket især er en oplagt måde at præsentere en efterskole på.

Læs også: Sådan annoncerer du til unge på Snapchat

Som det fremgår i undersøgelsen er Snapchat det medie, som færrest unge (11 %) ønsker at bruge til at søge viden om uddannelser, og 9 % af de unge har brugt Snapchat til at få viden om efterskoler.

Selvom det er færre unge, der bruger Snapchat i en uddannelseskontekst, kan man stadig ramme hver tiende efterskoleelev på mediet. Set isoleret er dette ret mange mennesker, og man bør derfor ikke bare afskrive Snapchat. Samtidigt skal det tages med i betragtningen, at det stadig ikke er så mange skoler, der anvender Snapchat, og de unge er derfor vant til at se information om og følge en uddannelsesinstitution på andre medier.

Over halvdelen af de 5045 elever angiver, at de godt kunne finde på at følge en efterskole på Snapchat, og mediet har derfor potentiale til at fungere som en stærk tiltrækningsplatform.

 

På tværs af de fire medier

Som uddannelsesinstitution er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle unge bruger Instagram som hjælp til at kunne træffe et uddannelsesvalg. Andre bruger YouTube. En tredje gruppe holder sig til Facebook eller er måske gået over til Snapchat. Der findes ikke noget specifik medie, der repræsenterer alle unge. Det er derfor vigtigt at være synlig på tværs af så mange sociale medier som muligt, så man rammer så mange unge som muligt.

Ser man på de specfikke medier i et helikopterperspektiv, matcher de forskellige faser af, hvor langt de unge er i deres uddannelsesvalg. YouTube bruges typisk af unge til researche MULIGE uddannelsestilbud, men også til at researche specifikke skolers YouTube-kanal. Facebook og Instagram bruges typisk af unge til at researche skolen nærmere og evt. følge dens fremtidige opslag. Snapchat handler i en uddannelseskontekst om at følge en specifik skoles SoMe-kanal – det kræver derfor, at man løbende opdaterer kanalen.

 

Hør mere om sociale medier

Ønsker du mere viden, om hvordan du kan lykkes med sociale medier som uddannelsesinstitution, er du velkommen til at søge sparring hos CompanYoung.

Tilmeld dig CompanYoungs Nyhedsbrev

Gør som +2000 andre i HR og uddannelsesverdenen. Få tilsendt CompanYoungs nyhedsbrev hver måned med fokus på unges valg af uddannelse, job og karriere.

Tilmeld dig her