“Vi kan bedre målrette indsatsen” – om brug af mikromålinger til trivsel på Oure Efterskole

Trivsel er altafgørende for, at elever får den bedste uddannelsesoplevelse. Men det er et komplekst område, og her kan mikromålinger være et nyttigt værktøj. Læs her i artiklen om vores samarbejde med Oure Efterskole, og hvordan de har fået unikt indblik i elevernes oplevelse af at gå på skolen gennem mikromålinger.

Oure Efterskole har omkring 660 elever og er en del af institutionen Skolerne i Oure – Sport & Performing Arts, der også tæller højskole, kostgymnasium og sommercamp. Bjarke Helmø er socialfaglig koordinator på skolen og arbejder til daglig med at sikre de mange elevers trivsel. Han fortæller, at de manglede et datafundament, der kunne kvalificere egne erfaringer og synsninger, hvilket ledte dem til et samarbejde med CompanYoung.

“Med konkrete måleværktøjer fik vi mulighed for spørge os selv: Gør vi det godt nok? Yder vi det, vi skal? Og hvordan oplever de unge at gå her hos os? Det har vi oplevet, at vi kunne bruge på mange forskellige måder – både i forhold til eleverne og til at skabe et godt arbejdsmiljø”, fortæller Bjarke Helmø.

 

Hvad er StudentPulse og mikromålinger?

Trivsel er et stort begreb, som ikke kan skaleres ned til ‘trives du eller trives du ikke”. Følelsen kan blandt andet ændre sig over tid fra starten til slutningen af uddannelsen. Løsningen er at handle på de nuancer, der kan være ved oplevelsen af at tage en uddannelse.

Ved at stille de rette spørgsmål på det rette tidspunkt bliver der indsamlet værdifuld viden. Og det handler om at lade de unge skal fortælle, hvad de oplever, og hvad de ønsker fremadrettet – det er i sidste ende dem, der ved det bedst.

Det er netop formålet med vores værktøj StudentPulse.

StudentPulse er en danskejet virksomhed, der udspringer fra CompanYoung. 40 uddannelsesinstitutioner fra både Danmark og udlandet benytter sig af værktøjet, der består af mikromålinger; små spørgeskemaer, der kan sendes ud på udvalgte tidspunkter af skoleåret.

Hos CompanYoung har vi erfaret, hvor meget mikromålinger kan øge trivslen. Men for at det lykkes, skal man som institution forholde sig til dataen. Hvordan vil man bruge den viden? Det hedder mikromåling og derfor også mikrohandling – der behøver ikke være ændringer fra dag til dag, men man skal tænke over anvendelsen af data.

Læs med her, hvor Bjarke Helmø beskriver, hvordan de konkret har brugt mikromålinger – og hvilke positive effekter det har haft på efterskolen.

 

Trivselsarbejdet på Oure Efterskole: Forventninger spiller en stor rolle

For en stor skole som Oure står trivsel meget højt på dagsordenen, fortæller Bjarke Helmø.

“Trivsel har afgørende betydning for at de unge får det, de havde forventet. Og vi oplever, at det er særligt ved skolestarten, at der kan være udfordringer. Når de unge møder op første dag har de skyhøje forventninger. Nogle har søskende, der har gået her, og det får forventningerne til at stige til vejrs. Det er positivt, at de glæder sig – men det kan også give udfordringer”.

Derfor bruger Oure meget tid i dialogen med forældre og eleverne inden. Og det er også noget, de inddrager i den eksterne kommunikation:

“Et efterskoleår er fyldt med udvikling, men også nedture. Vi forsøger at italesætte, at det ikke kun er en dans på roser. Det kan være et stort nederlag, hvis man ikke lykkes. Derfor forsøger vi at nivellere forventninger og realiteter – og det kan vi også skrue på ved hjælp af mikromålinger. Ved at reagere på svarene, vi får”.

 

Det stærke brand er både en fordel og en ulempe

Oure har et velrenommeret brand med stærke egenfortællinger. Men som Bjarke Helmø forklarer, er det vigtigt at have for øje, hvordan det udspiller sig i virkeligheden.

“Med et stærkt brand følger både fordele og ulemper. Særligt i forhold til de førnævnte forventninger. Men også i forhold til de fortællinger, der hersker på skolen fra medarbejderens og ledelsens side. Selvom vi har en idé om noget, kan det forholde sig helt anderledes blandt de unge.

“Og det er mikromålinger et godt redskab til: At se os selv efter i sømmene”.

 

Oure Efterskoles brug af mikromålinger

Helt konkret har Oure haft tre emner som omdrejningspunkt i målingerne, blandt andet temaet “Social trivsel og kammerater”. Her har de både haft fokus på trivsel i husene (hvor eleverne bor, red.), i klasseværelset og på den overordnede linje. Et spørgsmål fra den første måling er:

“Jeg har en eller flere huskammerater, jeg kan snakke åbent med, hvis jeg har udfordringer?”

Det gav muligheden for at fokusere indsatsen. Alle mikromålinger er anonyme, men der er mulighed for at se, hvilket hold eller hus de unge er tilknyttet. Bjarke Helmø fortæller om resultaterne:

“Lige pludselig kunne vi hurtigt identificere problemer. For eksempel, hvis der var noget, der skilte sig negativt ud i et par af husene. Det kunne være elever, der var i tvivl om, hvorvidt Oure var rigtig for dem. I den forbindelse kan vi overveje: Kan vi gøre noget her? Eller er det et forkert match? Vi kan bedre målrette indsatsen og styrke dialogen til de unge”.

 

Anonymiteten er en klar fordel

Da vi udviklede værktøjet i CompanYoung lagde vi stor vægt på, at det skulle være anonymt. Det er også noget, Bjarke Helmø har oplevet stor effekt af:

“Særligt fra august til november kan nogle af eleverne være meget udfordret i at gå på efterskole. Det tager tid at skabe tillid til de voksne og spørge om hjælp. Nogle elever er mere tilbageholdende, og det kan være grænseoverskridende for dem tidligt at gå i dialog og erkende, at det ikke lever op til deres forventninger.”
“Mikromålingerne gør det nemmere at komme i dialog. Vi fik inkorporeret et vindue, der poppede op til slut, hvor de kunne indsende deres navn og et ønske om at tale med en bestemt voksen.”

 

Vigtigt at imødekomme undervisernes skepsis

Ved indsamling af data bliver det muligt at se, om institutionen gør det godt nok. Men det italesætter Bjarke Helmø også som en følsom sag for underviserne – derfor skal de også være indforstået med initiativet.

“Underviserne skal ikke føle, at de bliver vurderet, men nærmere, at vi alle er nysgerrige på, hvordan de unge oplever hverdagen og mødet mellem os som skole og dem. Underviserne skal derfor være med som medspillere. Forandring fryder, men kan også bekymre. Efter min mening er det ganske naturligt, at det bekymrer underviserne”, siger han og fortsætter:

“Der har vi talt meget om inden; hvordan vi griber det an. Og huske på, at det er et øjebliksbillede, som kan ændre sig over tid. Derfor lægger vi stor vægt på, at hver måling skal følges op af drøftelser. Målet er i bund og grund, at både elever og underviserne får en positiv oplevelse med mikromålingerne – og det har heldigvis været tilfældet hos os”.

 
Vil du høre mere?
Vi afholdte tidligere på året webinar omkring StudentPulse. Her var Bjarke inviteret med som caseeksempel, hvor han blandt andet fortalte om vigtigheden af deres trivselsarbejde på skolen og delte konkrete erfaringer fra brugen af StudentPulse.
Se eller gense webinaret her.
 

Vil du høre mere om mikromålinger?

Er I interesseret i at bruge mikromålinger på jeres uddannelsesinstitution?

Så udfyld vores kontaktformular, og lad os tage en snak om, hvordan I kan bruge værktøjet hos jer. Vi samarbejder med alle typer uddannelser fra gymnasier til erhvervsuddannelser.