Vi vil vise vejen til den bæredygtige digitalisering på uddannelsesområdet

I forbindelse med opkøbet af Edura i 2021 har vi i CompanYoung styrket vores kompetencer inden for trivsel og læring. Derfor sætter vi i denne udgivelse fokus på Kristian Stagis, leder af vores team af specialister inden for digital læring, og hans tanker om, hvordan CompanYoung skal vise vejen for bæredygtig digitalisering af læring på uddannelsesområdet i Danmark.

Digital læring kan supplere kvaliteten af den fysiske undervisning på uddannelser og være med til at øge trivslen for både studerende og undervisere. Det mener seniorkonsulent hos CompanYoung Kristian Stagis, der har omfangsrig erfaring, når det kommer til digitaliseret læring i uddannelsessektoren.

Når seniorkonsulent Kristian Stagis har et nyt digitalt læringsforløb på tegnebrættet, bliver der tænkt nøje over hvert eneste element – fra de store strategiske linjer til de rette formuleringer i metodehåndbogen. Hvad vil underviserne gerne opnå ved at digitalisere det pågældende fag eller kursus? Hvad skal det indeholde for at imødekomme målgruppen? Og hvordan kan det supplere den fysiske undervisning, der allerede er til stede?

Det er blot nogle af de overvejelser, CompanYoung og Kristian Stagis gør sig ved begyndelsen på et nyt samarbejde med en institution. Fra de indledende runder til et komplet læringsforløb med rådgivning, videoer, opgaver eller vejledninger – CompanYoung tilbyder hele pakken, når det kommer til digital læring:

“Vi er en 360 graders leverandør af digitale læringsforløb, hvor vi arbejder dedikeret med digitalisering på blandt andet uddannelsesområdet. Vi er særligt interesserede i “hybridlæring”, hvor den digitale undervisning løfter og komplementerer den fysiske”, siger Kristian Stagis, seniorkonsulent i CompanYoung.

 

Seniorkonsulenten, der kan føre visionerne ud i livet

Som en del af CompanYoung rådgiver og samarbejder Kristian Stagis med institutioner omkring fastholdelse af elever og kursister – og der er mange grunde til, at det netop er ham, der styrer slagets gang.

Med mere end 20 års erfaring inden for ledelse og udvikling af digitale læringsforløb i uddannelsessektoren er han velbevandret i alt fra det praktiske til strategiske niveau.

Kristian Stagis er oprindeligt uddannet elektriker, men har senere været både uddannelseschef og udviklingsdirektør på erhvervsskolen TEC, som er en af landets største erhvervsskoler med 4.500 årselever. Det er derfor med bred erfaring indenfor organisationsudvikling, at han går til opgaverne. Og det er særligt processen, der optager ham:

“Jeg er vant til at facilitere fra første parket og være helt tæt på udviklingen af forløbene”.

Gennem årene har hans hands on-erfaring givet plads til nye indsigter, når det kommer til digital læring:

“Jeg har arbejdet med området fra den spæde start med CD-rommen og til i dag. Vendepunktet for mig opstod, da jeg til fulde forstod, at digital læring er en helt ny måde at undervise på. Det skal indarbejdes i kulturen, og det tager tid”

 

Større åbenhed over for digitale løsninger

Digital læring vinder indpas på de fleste af samfundets uddannelser, og der er en langt mere positiv indstilling end for blot få år siden, oplever Kristian Stagis. Hvor der førhen kunne være en mild skepsis, er der i dag større forståelse for, hvad det kan bidrage med til undervisningen:

“Vi oplever, at vi ikke behøver at forklare så meget. Der er en større villighed til og ønsker om at tilføje digitale forløb eller supplere med det. Vi hjælper med at samtænke et digitalt element ind i den eksisterende undervisning – og det er en retning, flere skoler og virksomheder vælger”, forklarer han og uddyber, at projektet er langsigtet:

“Hos CompanYoung arbejder vi ikke med nu-og-her-løsninger, men forsøger at implementere forløb, der er bæredygtige på lang sigt. Det er i højere grad en omlægning af uddannelsesområdet – og formålet er ikke at overtage det eksisterende, men derimod supplere og løfte undervisernes digitaliseringskompetencer”.

 

Et område under konstant forandring

Gennem de seneste 20-30 år er der sket en massiv udvikling inden for den digitale verden – og den øgede tilgængelighed til digitale løsninger øger mulighederne på uddannelsesområdet.

Med teknologien er der hele tiden nye terræner, der skal afsøges inden for den digitale læring – og det bliver særligt tydeligt på brugerniveau, mener Kristian Stagis. Det er blevet nemmere for den enkelte bruger at benytte sig af digitale forløb, og derudover kan der udvikles mere avancerede løsninger. Derfor hviler han heller ikke på laurbærerne.

“Vi arbejder hele tiden på rammerne, og på hvordan digitale elementer kan tilføje ekstra læring ovenpå den eksisterende.”

“Vores fokus er først og fremmest god og fleksibel undervisning, men med de nyeste teknologier har vi også blikket rettet mod et ekstra lag af læring. Det kunne være ved hjælp af VR-teknologi. Det er pludselig muligt at tage et par VR-briller på og prøve kræfter med sikkerhed i højden eller eltavler under spænding. Det giver helt nye muligheder for innovative læringsprocesser.”

 

Vi udvikler læringsforløb til forskellige formål

CompanYoungs læringsforløb består for det meste af mange små elementer, der nemt kan suppleres og opdateres. Det giver stor fleksibilitet, der gavner både kursister, elever og undervisere.

“Et eksempel kan være læringsmoduler på efteruddannelser. Her har vi oplevet, at elementerne bliver brugt på kryds og tværs i forskellige sammenhænge – til oplæsning inden eksamen eller ved sygdom. Værktøjet kan benyttes i utallige kontekster. Hvis det drejer sig om en teori, der skal læres, kan en video give mening, hvor de kan sidde derhjemme i ro og mag.”

Når CompanYoung samarbejder med erhvervsuddannelser, er det vigtigt at have stor forståelse for det praktiske element og være meget bevidst om det digitales styrker og svagheder.

“Vi gør en dyd ud af at være tro mod, at ‘hånden skal lære’. Den viden de får skal omsættes til en praktisk viden. De skal selv kunne gøre det. Her er det sværere at digitalisere. Men så kan de nyeste teknologier som VR komme i spil. Vi venter dog stadig lidt i spænding på, at teknologien bliver billigere og mere tilgængelig”, siger Kristian Stagis.

 

Fleksible forløb, der får trivslen til at blomstre

Digitale læringsforløb kan være med til at skabe trivsel og højere motivation. Det gælder blandt andet på erhvervsuddannelserne og ved en bestemt gruppe af unge. Den erfaring har Kristian Stagis gjort sig i samarbejdet med vores kunder:

“Vi har i CompanYoung erfaret, at der er en gruppe, som lærer knap så godt i klasselokalet. De er støjfølsomme og har brug for ro til at kunne fordybe sig. Måske har de ikke lyst til at stille en masse spørgsmål og stå frem foran andre. Her kan den digitale læring være en vej til bedre trivsel.

“Et digitalt forløb gør, at de altid kan indhente den pågældende viden – uanset om de arbejder bedst sent om aftenen. Har de sygefravær eller er uopmærksomme, er læringen altid tilgængelig”.

Dog er det også vigtigt at være opmærksom på ulemperne, mener Kristian Stagis. De fleste har brug for at være i en social kontekst, når de er under uddannelse. Ved længere digitale forløb skal man have fokus på at skabe alternative måder til at dække dette behov. Herudover skal den uformelle interaktionen mellem elev og lærer planlægges og struktureres i en hel anden grad.

“Det er noget, vi arbejder målrettet på, når vi sammensætter et læringsforløb. At stykke det sammen, så det passer til den enkelte kontekst og målgruppe. Hvis det er et 3-dages kursus, har det sociale aspekt måske ikke den store betydning – men på et 3 måneders forløb, skal det tænkes ind.”

 

Digitale løsninger med et bæredygtigt afsæt

Når vi taler om CompanYoungs 360 graders koncept for nedbrydning og udvikling af digitale læringsforløb er det nærliggende at nævne vendingen “hjælp til selvhjælp”. De leverer oftest det samlede digitale forløb, men kompetenceudvikler undervisere og ansatte, så det kan få sit eget liv i mange år frem.

Forløbene består for det meste af mange små elementer, og her kommer CompanYoungs egenudviklede værktøj i spil – Rapid Learning Planner. Det er designet til planlægge, nedbryde og skabe digitale og blended læringsforløb på en interaktiv måde.

Og de opbrudte forløb har store fordele, siger Kristian Stagis.

“Det gør det nemt for underviserne at udskifte enkelte elementer og vedligeholde forløbet. Vi tilbyder altid kompetenceudvikling sammen med forløbet og alle rettigheder til læringsvideoer, opgaver osv. overgår naturligvis til kunden. Vi hjælper dem med at komme fra start eller ændre undervejs. Det er ud fra en bæredygtig tankegang – at det kan bidrage med læring i forskellige konstellationer og i fremtiden.”

Netop derfor er alle forløb så lidt tidstypiske som muligt – der er ingen referencer til konkrete begivenheder og ingen logoer i læringsvideoerne, forklarer han.

 

Digital læring har potentialet til at transformere uddannelsesområdet

I Kristian Stagis’ optik er der ingen tvivl om, at digital læring kan være med til at innovere uddannelsesområdet. Det gælder både ved kurser eller grunduddannelser, der går fra at være 100 % fysiske til delvist digitaliserede.

Den digitale optimering betyder en mere varieret og fleksibel læring for eleverne, hvor de bliver mødt på deres præmisser.

For underviserne betyder det adgangen til specialiseret viden. Meget få undervisere er specialister indenfor alle områder, men med et læringsforløb med små videoer kan de trække på fagpersoner, der kender det givne fag til fingerspidserne.

Derudover peger Kristian Stagis også på det øgede tilgængelighed af viden. I dag er der ikke behov for at flytte sig rundt i landet efter sit interesseområde.

“Det er blevet nemmere at tage et specialiseret kursus, selvom du bor i Aalborg, og kurset foregår i København. Det giver nye muligheder for læring og vidensdeling”.

Kristian Stagis understreger dog, at det hele ikke sker over natten. Det kræver en indsats fra alle parter for et givent læringsforløb kan lykkes og udfoldes på bedste vis.

“Hele processen fra start til slut er en kompleks størrelse. Hos CompanYoung lærer vi også hele tiden nyt, og vi bliver ved med at arbejde med det i små trin.”

Uanset om en institution har et konkret ønske eller blot er nysgerrige på digital læring, kan CompanYoung være med fra start til slut med et 360 graders læringskoncept. “Vi vejleder, faciliterer og udvikler, så underviserne kan koncentrere sig om læringsprocessen”.

 

Faktaboks

  • Uddannet elektriker
  • Mere end 20 års ledererfaring i uddannelsessektoren
  • Har arbejdet med udvikling af erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser til elektrikere
  • Har været uddannelseschef og udviklingsdirektør på erhvervsskolen TEC
  • Tidligere seniorkonsulent i Edura, som nu er en del af CompanYoung
  • Leder af vores team af specialister inden for udvikling af digital læring

 

Skal vi tage en kop kaffe og en snak om digital læring?

Har vi vakt din interesse?

Kristian Stagis kan fanges på:.

Mobil: +45 42 80 32 05
Email: kst@edura.com

Skal vi kontakte dig? Så udfyld formularen herunder: