Betingelser

Hvad sker der?
Når du accepterer, at vi må gemme og behandle dine personlige oplysninger, giver du dit samtykke til, at vi må sende dig mails eller ringe i forbindelse med din interesse i CompanYoungs ydelser i tiltrækning og rekruttering af unge til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Til brug for etablering af kontakt registreres dit navn, e-mail, virksomhedsnavn/uddannelsesinstitution samt telefonnummer.

Hvad er mine rettigheder?
Samtykket hertil kan til enhver tid tilbagekaldes ved mundtligt eller skriftligt at afvise interesse i CompanYoung via telefon eller e-mail, hvorefter korrespondancen stopper.

Tilbagekaldelse af samtykke kan enten kommunikeres til den/de af vore konsulenter, du har været i kontakt med, eller via følgende e-mail: kontakt@companyoung.com