Undersøgelse:

Den gode rekruttering for unge

Af Christian Mehlsen

16. maj 2018

Hvad indeholder et godt stillingsopslag? Hvordan giver virksomheder et godt afslag? Hvor mange tests og samtaler er det acceptabelt at inkludere i en ansøgningsproces?

CompanYoung har i 2018 foretaget en kvantitativ undersøgelse med 200 respondenter fordelt over hele landet i aldersgruppen fra 20-35 år for at høre dem, hvordan de gerne vil rekrutteres.

Desuden er der blevet foretaget et fokusgruppeinterview med 10 nyuddannede unge med fokus på, hvad arbejdsgivere kan gøre for at skabe en bedre rekruttering.

Fire tendenser fra undersøgelsen

I spørgeskemaet og ved hjælp af fokusgruppen, er det muligt at udlede forskellige tendenser til, hvordan de unge gerne vil rekrutteres.

En af de tendenser, der fremgår i undersøgelsen er, at af de unge ønsker, at virksomheder i stillingsopslaget giver en mere konkret og ærlig beskrivelse af stillingens arbejdsopgaver og de efterspurgte kompetencer. Ifølge fokusgruppen, er det svært som ung at omsætte ens teoretiske kompetencer til praksis. Man har derfor brug for hjælp til at vide, hvilke dele af deres uddannelse, som man bør vægte i ansøgningen – fremfor at stillingsopslaget bliver for generaliserende, hvor ansøgeren nærmest skal kunne det hele.

En anden tendens som undersøgelsen udleder er, at unge generelt er parat til at synliggøre deres kompetencer overfor arbejdsgiveren på forskellige områder. Flertallet af de unge er parate til at tage 2-4 tests i løbet af ansøgningsprocessen og deltage i 2-3 samtaler. Videoansøgning er generelt et punkt, der deler vandene for de unge. 34 % er klar til det, mens 49 % ville afholde sig fra det. Som virksomhed bør videoansøgning derfor bruges, når det giver mening ift. stillingens karakter.

En tredje tendens i undersøgelsen er, at de unge generelt ønsker en bedre feedback i rekrutteringsprocessen, når de får et afslag. Eksempelvis ønsker 90 % en beskrivelse af, hvad der kendetegner den valgte kandidat. Som det fremgår i fokusgruppen, ønsker unge mere forståelse for, hvad de kan gøre bedre til næste gang. Som ung har man igennem hele ens uddannelse været vant til at lære og dygtiggøre sig. Når man som ung ender som jobsøgende, havner man på mange måder i en læringsmæssig blindgyde, hvor man ikke kan lære af sine fejl. Det kan derfor være svært at modtage et kort autogeneret afslag uden begrundelse.

En fjerde tendens blandt de unge er, at en dårlig rekrutteringsoplevelse kan risikere at have en negativ effekt på virksomhedens image – både fra ansøgeren og dennes netværk. Eksempelvis vil 73 % afholde sig fra at søge i samme virksomhed pga. en dårlig oplevelse. Som virksomhed er det derfor afgørende at man undgår at gøre sig uvenner med de unge og altid forsøger at behandler dem ordentligt i rekrutteringsprocessen.

Download undersøgelsen

Udfyld de nedenstående oplysninger og få et direkte link til undersøgelsen.


 

 

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Har du lyst til at modtage seneste nyheder om tiltrækning- og rekruttering af unge?

Tilmeld dig nyhedsbrevet, bliv inspireret og vær altid opdateret på viden om generation YZ.

Christian Mehlsen

Om forfatteren

Christian Mehlsen

Christian er kommunikation- og marketingkoordinator i CompanYoung. Her står han for at udarbejde blogs, artikler, pressemeddelelser og webindhold. Det er vigtigt for Christian at arbejde vidensbaseret og altid have fingeren på pulsen ift. nye tendenser i samfundet eller erhvervslivet.

CompanYoung ApS
Vestre havnepromenade 1B 3.Sal
9000
Aalborg