Sociale Medier Anno 2018

 

Hvordan bruger unge Facebook?

Af Christian Mehlsen

26. juni 2018

Det er afgørende at være til stede på de sociale medier, når man skal tiltrække og rekruttere unge. CompanYoungs videnscenter, Generation Lab, har derfor i løbet af 2018 foretaget en undersøgelse blandt 3.287 respondenter i alderen 12-30 år for at forstå deres brug af sociale medier.

Vi vil i løbet af sommeren udgive en serie af artikler med udgangspunkt i denne undersøgelse under temaet: “Sociale Medier Anno 2018”.

I denne udgivelse er fokus på brugen af Facebook. Du vil her få svar, hvor mange unge, der bruger mediet, hvad de bruger det til og hvordan det fungerer i en tiltræknings- og rekrutteringskontekst.

Hvor mange unge bruger Facebook?

Ifølge vores undersøgelse af unges brug af Facebook, får de unge typisk en profil på mediet, når de er mellem 12 og 15 år. Selvom Facebook har en aldersgrænse på 13 år, har 47 % af de 12-årige en profil. Summen af brugere stiger herefter de følgende år, hvor 66 % af 13-årige og 84 % af de 14-årige har en profil. Når man spørger unge på 15 år har 93,5 % en profil.

Når man sammenligner aldersgrupperne fra 15 år og opefter er der ikke nogen særlig variation i andelen af unge som benytter Facebook – og det gør sig heller ikke gældende, når man sammenligner på tværs af køn. 

Den største forskel blandt de unge er, hvor hyppigt mediet anvendes. Det tyder på, at det hovedsageligt er de helt unge på 12-14 år, der bruger Facebook med størst mellemrum. Dog svarer 71,4 % af de 12-årige og 83 % af de 14-årige, at de bruger Facebook dagligt eller flere gange dagligt.

Når man ser på respondenterne på 15 år og derover er andelen af dagligt aktive brugere på omkring 95 % af brugerne. Det daglige forbrug af Facebook tynder ud igen, når respondenter bliver over 26 år, hvor andelen er på 88 %. Når vi ser på de 30-årige er andelen af daglige brugere på 72,7 %. Det vil sige, at selvom de fleste i aldersgruppen fra 15-30 år har en profil på mediet, anvendes det i mindre grad, jo ældre de unge bliver.

Ifølge vores undersøgelser er Facebook stadig det mest brugte medie blandt unge – ligesom det var i 2017. I aldersgruppen fra 12-16 år har Snapchat en lidt større udbredelse. Hos de 17-20 årige tipper fordelen over til Facebook, og blandt de 21-30 årige er Facebook klart det mest brugte medie.

Det er vigtigt, at man på baggrund af undersøgelsen ikke konkluderer, at Facebook er mere oplagt til ældre unge, mens Snapchat og Instagram er mere oplagt til yngre. De gældende tal kan også være et udtryk for, at de nuværende 21-30-årige er vokset op med Facebook, mens Snapchat og Instagram først er kommet senere. For den yngre gruppe af unge, der er vant til at være på mange typer sociale medier, herindblandt også bruge YouTube socialt, vil populariteten af Facebook sandsynligvis ikke være så markant, når de unge bliver ældre.

Figur 1: Unges brug af sociale medier

Universitetsstuderende brug af Facebook

Blandt universitetsstuderende anvendes Facebook hyppigt som et værktøj til at følge med i venners og bekendtes liv, og mediet giver mulighed for at holde kontakten. 

For de unge universitetsstuderende ses platformen i høj grad som underholdning og tidsfordriv, hvor de kan finde nyheder og sjove opslag, og Facebook omtales derfor som et sted hvor man aldrig kommer i bund, da der hele tiden vil være noget at udforske:

Når der kommer en notifikation er det ligesom et sort hul. Jeg er nødt til lige at kigge den – og så kører det videre

Brugen blandt de ældre unge af Facebook foregår hovedsageligt på mobiltelefoner, hvilket gør, at den unge så godt som altid er tilgængelig.

Meget af brugen har desuden flyttet sig fra den almene nyhedsstrøm til specifikke grupper, således, at de unge kan fokusere deres opmærksomhed på særlige interesseområder eller bekendtskaber. Videre har mediet en organiserende funktion, hvor man kan bruge kalenderfunktioner og oprette og tilmelde sig begivenheder.

Da Facebook slog igennem for de unge universitetsstuderende, fandtes mange opslag om dagligdagens gøremål og humør, der blev sendt ud til alle ens 300 venner i newsfeeden. I dag bliver langt færre opslag opslået, og de unge universitetsstuderende oplever, at Facebook er blevet mere privat med årene, hvorfor de er blevet mere kræsne med likes og delinger. 

De unge har dog bibeholdt noget af deres adfærd som mini-bloggere, hvor Facebook kan bruges til at fortælle om ens liv, fx hvis man har været ude at løbe 12 km eller været ude og rejse i Italien. 

De ældre unge tænker generelt, at det er vigtigt, at man udstråler det rigtige, og at man følger normerne for, hvordan man bør opføre sig på Facebook. Der er således stadig en form for selvprofileringslogik på Facebook, hvor de ældre unge løbende tænker over, hvordan de eksponerer sig selv på mediet. 

Folkeskolers elevers brug af Facebook

Når man spørger de unge i Folkeskolen, hvad de bruger Facebook til beskrives mediet oftest som en vej til underholdning og kontakt med vennerne. Især messenger-funktionen anvendes til at kommunikere med hinanden. Det er samtidigt populært at tagge hinanden i sjove videoer og opslag.

Facebook er ikke kun middel til at indgå i nutidens sociale fællesskaber – det er også et sted, hvor man måler andres opførsel og kan følge med i, hvad der sker i ens omverden. Eksempelvis bruges folkeskoleeleverne Facebook til at sende informationer til sine venner om, hvad andre unge på mediet gør: 

Man sladrer ved at sende screenshots til sine venner”.

I modsætning til de ældre unge, der er vokset op med Facebook som et biografisk medie til at fortælle om ens dagligdag, ser de yngre unge dette som kikset. Årsagen hertil, er at de unge associerer denne adfærd med noget som deres forældre gør.

For de yngre unge er Facebook mere et kommunikationsmedie mellem venner end et eksponeringsmedie til hele ens newsfeed. De unge vil derfor også have en tendens til at like og dele andre typer opslag end den ældre gruppe af unge, der i højere grad tænker over, hvordan de fremstiller sig selv ved at interagere med opslaget.

Selvom de yngre unge ikke eksponerer sig selv så meget på Facebook som de ældre unge gør, betyder det ikke, at de ikke profilerer sig selv. Tværtimod! Selvprofileringen er i højere grad rykket over på andre medier som Snapchat og Instagram, hvor man kan fortælle om ens liv i billeder og snaps på en daglig – og nogle gange timelig basis.

Facebook i en rekrutteringskontekst

I spørgeskemaet til de 3287 respondenter spurgte vi, hvilke medier, som de unge ville foretrække at få information om uddannelse og karriere. 

Det er vigtigt at påpege, at de unge i undersøgelsen kun har vurderet de medier, hvorpå de har en bruger. Det vil sige, at selvom LinkedIn får en høj score (se figur 1) – er det kun den ældre målgruppe, der anvender mediet, og ser det som relevant i en rekrutteringskontekst.

Hvis man vurderer Facebook fremstår det som det andet mest foretrukne medie til at modtage information om uddannelse og karriere, da 49 % i høj grad eller meget høj grad ønsker at modtage sådanne informationer her. Set statistisk er der ikke nogen forskelle i præferencerne mellem kønnene og i de forskellige aldersgrupper, og tallene er derfor mere repræsentative end ved LinkedIn.

Når man snakker med de unge universitetsstuderende i fokusgruppen, har Facebook oftest en tilknytning til uddannelses og karrierevalg.

De unge benytter mediet til at dele opslag, som kan fremme egen eller venners karrieremuligheder, samt tagge venner og bekendte i opslag omhandlende karrieremuligheder eller jobopslag. Videre benyttes Facebook til at få indblik i potentielle arbejdspladser og de mennesker som arbejder her – specielt, når de unge skal forberede sig på, hvilke type person, som de sidder over for til en jobsamtale. 

Figur 2: Sociale medier i en rekrutteringskontekst

 

Kontakt mig

Har du lyst til at vide mere om dette emne, så kontakt mig

Insight teamleader medarbejder CompanYoung

Rasmus Lindgaard

Teamleder for Insight

22 55 22 22

rl@companyoung.com

LinkedIn

Tilmeld vores nyhedsbrev

Har du lyst til at modtage seneste nyheder om tiltrækning- og rekruttering af unge?

Tilmeld dig nyhedsbrevet, bliv inspireret og vær altid opdateret på viden om generation YZ.

Christian Mehlsen

Om forfatteren

Christian Mehlsen

Christian er kommunikation- og marketingkoordinator i CompanYoung. Her står han for at udarbejde blogs, artikler, pressemeddelelser og webindhold. Det er vigtigt for Christian at arbejde vidensbaseret og altid have fingeren på pulsen ift. nye tendenser i samfundet eller erhvervslivet.

CompanYoung ApS
Vestre havnepromenade 1B 3.Sal
9000
Aalborg