En af Danmarks mest attraktive campusser

 

“Samarbejdet med CompanYoung har hjulpet os til at øge kendskabet til vores særlige gymnasium, der inkluderer kostskoleliv, sport, dans, musik og skuespil.”

 

“Vi har blandt andet fået mere viden om brugen af sociale medier, og dialogen med CompanYoung har bidraget til at effektivisere vores markedsføring. Det har været medvirkende årsag til, at vi har fået flere elever.”

 

Kenneth Vennerstrøm

Rektor, Oure Kostgymnasium Sport & Performing Arts

 

 

Oure Efterskole, Oure Kostgymnasium og Oure Højskole udgør tilsammen Skolerne i Oure Sport & Performing Arts, som er Danmarks største kostskolemiljø. Med et så stort skolemiljø og samtidig en bred målgruppe havde Skolerne i Oure brug for en ensartet visuel, grafisk linje, der kunne skabe genkendelse og samhørighed mellem skolerne på tværs af alle medier, kanaler og platforme.

Med målet om at skabe et nyt website, der omfavnede dette, udviklede vi tre konceptretninger, som efterfølgende blev testet i målgruppen. Usædvanligt for denne case var, at vi ikke blot udvalgte ét koncept ud af de tre, men besluttede derimod at arbejde med alle tre konceptretninger. Således dannede alle koncepterne en fleksibel værktøjskasse med flere designs, og arbejdet resulterede bl.a. i udformningen af hjemmesiden, www.oure.dk.

Særligt for Oure Kostgymnasium var at bringe klarhed hos de unge omkring betydningen af et kostgymnasium. Derfor udviklede vi en tiltrækningskampagne, der bl.a. bestod af korte videoer til sociale medier med målrettet annoncering. Foruden at bidrage til de unges forståelse af et kostgymnaisum, sikrede kampagnen samtidig, at Oure Kostgymnasium opnåede målsætningen for elevoptaget.

For at bibeholde de unges interesse og sikre fremtidig kommunikation, påbegyndte vi yderligere implementeringen af vores rekrutteringsplatform, YoungCRM. Platformen anvendes både i forbindelse med tilmeldning til skolerne og muliggør, at Skolerne i Oure i endnu højere grad kan fastholde og drage nytte af kontakten til målgruppen.

Oure case
Oure case
Oure case
Oure case
Oure case
Oure case
Oure case
Oure case

See other cases

CompanYoung ApS
Vestre havnepromenade 1B 3.Sal
9000
Aalborg