VI TØR

VI TÆNKER

VI SKABER

“Vi indledte samarbejdet med CompanYoung i 2012, da vi skulle have skabt en ny brandingplatform for vores HTX-uddannelse. Det var en super god oplevelse, hvor CompanYoungs målgruppepanel var med til at pege på identiteten “Hjerne, Talent, Xperiment”, der nu danner grundlag for vores profilering af HTX.

Efter HTX kom turen til hele Tech College Aalborg, hvor CompanYoung i 2014 stod for relanceringen af den eksisterende brandplatform og hjemmeside. Under budskabet “Vi tør, Vi tænker, Vi skaber” har vi fået skabt en endnu skarpere profilering af vores mange uddannelsesmuligheder til både unge og voksne. Samtidig har vi med fornyelsen af vores hjemmeside, fået en tidsvarende digital platform, der både er flot, brugervenlig og til at håndtere rent administrativt.” 

Helle Mølbach Rubien
Afdelingsleder Marketing, TCAA

Som en moderne uddannelsesinstitution er det vigtigt, at markedsføringen og brandingen følger med tiden. Tech College Aalborg har både HTX, EUX, EUD og efteruddannelser, der på hver sin måde skal kommunikeres skarpt og direkte til den rigtige målgruppe.

CompanYoung har igennem flere år arbejdet sammen med Tech College Aalborg ift. profilering af uddannelses-
institutionens mange uddannelser. Arbejdet har både omfattet HTX og Erhvervsuddannelserne, hvor vi har udviklet 2 særskilte brandingplatforme, der på hver sin måde rummer en bredde indenfor de forskellige uddannelses-
muligheder.

På HTX har vi udviklet et univers, der tager afsæt i HTXs innovative og eksperi-
menterende måde at drive gymnasium på. De unge får på HTX lov til at afprøve teorien i praksis—både i laboratorier, værksteder m.m. Dette har vi dyrket under temaet “Hjerne, Talent, Xperiment”, som blandt andet blev eksekveret ved at involvere alle eleverne i udviklingen af en “Rube Goldberg”-maskine. CompanYoung faciliterede hele processen (fra idé til færdig maskine), som blev dokumenteret i en film til brug på både digitale medier og som biospot. Det hele er samlet på hjemmesiden AATG.dk og på Aalborg Tekniske Gymnasiums Facebookside.

Tech College Aalborg er på erhvervsuddannelserne udfordret på image og omdømme,  ligesom stort set alle andre erhvervsskoler. Med henblik på at øge tiltrækningen til skolens erhvervsuddannelser og imødekomme imageudfordringen, har CompanYoung stået for udviklingen af universet “Vi tør, Vi tænker, Vi skaber”. Med budskabet sender Tech College Aalborg et signal om, at en erhvervsuddannelse ikke er for alle. Det kræver mod, det kræver skills, og det kræver dygtige hænder. Hovedelementet i det nye koncept var udviklingen af Tech College Aalborgs nye website tcaa.dk , som er en subsite responsive Umbraco-løsning. Leverancen bestod blandt andet af udvikling af ny sitearkitektur, flowchart, webdesign, programmering m.m.

Samarbejdet med Tech College Aalborg har været både sjovt og udfordrende, og vi har i fællesskab skabt et stærkere fundament for skolens fremadrettede profilering.

Tech College Aalborg
Tech College Aalborg

Hjerne
Talent
Xperiment

“Hjerne, Talent, Xperiment” var sloganet til HTX / Aalborg Tekniske Gymnasium. Konceptet og identiteten blev valgt med afsæt i en målgruppeanalyse foretaget af CompanYoung i markedsområdet. I dag er de 3 “keywords” centrale i profileringen af HTX-uddannelsen i markedsområdet.

Tech College Aalborg
Designoplevelse ved Tech College Aalborg

See other cases

CompanYoung ApS
Vestre havnepromenade 1B 3.Sal
9000
Aalborg