Egedal

Gymnasium & HF

Vi valgte CompanYoung som samarbejdspartner af flere årsager. De havde en meget bred pakke af tilbud, som passede perfekt til vores behov som ungdomsuddannelse. De var fra allerførste kontakt yderst behagelige og professionelle i deres approach. Samtidig lagde de op til en processtyring, der vidnede om stor indsigt i vores verden på et alment gymnasium og HF, samt erkendelse af hvordan vores respektive styrker kunne supplere hinanden.

CompanYoung er som samarbejdspartner professionel, rettidig, samvittighedsfuld, opsøgende og humoristisk. Vores samarbejde var upåklageligt, og vi kunne ikke ønske os en bedre ekstern partner.

 

Ida Friis
Uddannelsesleder
Egedal Gymnasium og HF

Egedal Gymnasium & HF står som mange andre uddannelsesinstitutioner overfor den udfordring, at der er færre og færre elever på de nye ungdomsårgange, alt imens der opleves et politisk pres for at få unge til at vælge andre uddannelsestilbud end STX.

Egedal Gymnasium & HF ønsker derfor at fremstå som et attraktivt uddannelsesvalg for de unge og tilstræber i den hensigt en moderne og tidsvarende tiltrækningsplatform, som kan indfri dette ønske. CompanYoung er med til at muliggøre dette ved at udvikle en online platform, et nyt website, der er i stand til at opnå træfsikkerhed og kommunikation i øjenhøjde med de unge. Dette opnås ved at teste forskellige visuelle identiteter i målgruppen, og dermed nå frem til den helt rigtige identitet, der er i stand til at afspejle skolen som ønsket. I samme forbindelse produceres fotos, tryksager, brandingfilm og contentfilm med elever, og arbejdet resulterer i et helt nyt website, www.egedalgym.dk.

De digitale og sociale medier spiller samtidig en vigtig rolle, da de giver gymnasiet mulighed for at vise sig frem for de unge på en ny måde allerede inden første kontakt. Derfor kører vi en medieplan på relevante kanaler og har ydermere nedsat et ambassadørkorps bestående af elever fra forskellige årgange på Egedal Gymnasium & HF til at kommunikere deres hverdag på gymnasiet ud via Instagram og Facebook.

Se mere nedenfor.

Resultater

  • Flere besøgende og længere besøgstid på egedalgym.dk
  • En moderne visuel identitet som sikrer træfsikkerhed
  • Ambassadørkorps til varetagelse af aktiviteter på Egedal Gymnasiums sociale medier
  • En sammenhængende tiltrækningsplatform, hvor både website, film og alle øvrige kanaler/medier bidrager til den samme gode fortælling om gymnasiet
  • Gymnasiet er blevet selvkørende ift. drift og indhold på de forskellige medier/kanaler og står i dag med en af landets førende tiltrækningsplatforme blandt gymnasierne
Egedal Gymnasium og HF kampagne
egedal gymnasium
Tutor Egedal Gymnasium & HF SoMe ambassadør
Kampagne for Egedal Gymnasium & HF
Kampagne for Egedal Gymnasium & HF
Kampagne for Egedal Gymnasium

See other cases

CompanYoung ApS
Vestre havnepromenade 1B 3.Sal
9000
Aalborg