Leder i CompanYoung

At være leder hos CompanYoung

Det er fedt at være leder hos CompanYoung, men det kræver, at man har respekt for det ansvar, man får. Som leder har man blandt andet ansvaret for de personer, der indgå i sit team, og man skal derfor bestræbe sig på, at de har det så godt som muligt i organisationen.

Hos CompanYoung får man et samspil med mange forskellige mennesker, herunder mange specialister, der ved meget, om det de laver. Det er blandt andet ledernes opgave at sørge for, at disse personer hele tiden udvikler og rykker sig. Således, at vi hele tiden er i stand til at skabe noget nyt og skabe nogle fede produkter og oplevelser for vores kunder.

Lederne hos CompanYoung har mange forskellige kasketter på. Det er dem, der er med til at planlægge strategierne for de forskellige afdelinger. Derudover arbejder lederne også på at optimere processer og produkter i deres afdeling, samtidig med, at de hjælper med konkrete problemløsninger. De er altså i stand til at træde ind mange steder og er konstant omstillingsparate og omskiftende.

Hvad kræver det at være leder?

Som leder skal man være god til at lytte til sine medarbejdere. Man skal være empatisk og god til at snakke med mennesker. CompanYoung har en flad organisationsstruktur, hvilket betyder at ledelsen ikke er fjern fra medarbejderne. Her sidder man side om side og løser problemer på samme vilkår.

Lederne skal være løsningsorienterede. De skal både kunne arbejde med overordnede strategier for afdelingen, men også kunne sætte sig ind i de konkrete problemstillinger, som teammedlemmerne sidder med. De skal kunne gå fra at have øje for hver enkelt opgave og være meget detaljeorienterede, til at se tingene fra et fugleperspektiv og spotte de udfordringer, der kommer på sigt, så de tages i opløbet.

Ledernes rolle i CompanYoung

Det er ofte lederne, som medarbejderne går til, hvis de har spørgsmål til, hvordan de skal løse en konkret opgave. Lederne er forgangsmænd/kvinder for CompanYoungs kultur og den måde vi ønsker at vækste på. Det er lederne, der lægger linjen og dem, der går forrest.

Det er også vigtigt, at lederne er nogen, som medarbejderne føler, de kan betro sig til. De spiller en stor rolle i forhold til at sikre, at medarbejderne i deres team trives, og at de hele tiden udvikler sig.

Lederne hos CompanYoung er bindeleddet mellem direktionen og medarbejderne. Hos CompanYoung har vi en overordnet strategi, som lederne skal forsøge at omforme til eksekvering i de forskellige teams, således at de kan løse strategien.

Teamet

Sandra Højmark - CompanYoung Sandra Højmark - CompanYoung - Chief Project Manager

Sandra Højmark

Chief Project Manager

60 60 98 51

shs@companyoung.com

LinkedIn

Erik Carillo - Ledelse og ansvar Erik Carillo - Ledelse og ansvar

Erik Carrillo

Manager of Support & Quality

40 57 06 44

erik@companyoung.com

LinkedIn

Simon Lysebjerg Andersen er Coordinator hos Companyoung Simon holder overblikket over opgaverne og timerne

Simon Lysebjerg Andersen

Head of Delivery

60 19 10 29

sla@companyoung.com

LinkedIn

Mød Anders

Navn: Anders Sondrup Bøegh

Stilling: Chief Operating Officer

Alder: 36 år

Tid hos CompanYoung:  3 år

 

Hvad sætter du pris på ved dine kolleger?
Hos CompanYoung er der en flad organisationsstruktur, hvilket gør, at her er en stor fælles forståelse og et stærkt fællesskab. Her er det en for alle—og alle for en, hvilket betyder, at vi hjælper hinanden og sørger for, at der ikke er nogen, der er alene med det, de laver. Vi bakker hinanden op og er fælles om tingene.

Hvad sætter du pris på ved CompanYoung?
CompanYoung er en innovativ virksomhed, hvor vi aldrig er bange for at se på, om vi kan gøre tingene bedre og smartere. Der ikke langt fra tanke til handling.

Jeg sætter også pris på den kultur, som virksomheden har skabt. Den gør, at vi alle sammen er klar over, at vi skal performe vores bedste, og at der er opgaver, der skal løses, men vi skal også kunne have det sjovt imens.

Anders Sondrup Bøegh er Chief Product Manager Anders sikre at Companyoungs produkter altid står skarpt

Anders Sondrup Bøegh

COO

Mine værktøjer

Podio
Gmail
Geckoboard
Google Calendar
Google Drive

 

Sparring og udvikling

Lederne hos CompanYoung er alle meget fagligt kompetente mennesker, og selvom nogen i deres team, rent fagligt er endnu dygtigere end dem, er det vigtigt, at lederne har stor indsigt i arbejdet i deres team. Lederne skal – ligesom alle de andre medarbejdere –  hele tiden dygtiggøre sig inden for det de sidder og arbejder med. Det skal de både inden for deres team, men de skal også arbejde på at blive endnu bedre ledere.

Lederne afholder hver uge et møde, hvorpå de vender dagligdagens problemstillinger og forsøger at finde frem til en løsninger i fællesskab. På den måde sikrer de en sparring – lederne imellem. Derudover afholder de også et lidt større møde en gang om måneden, hvor de drøfter deres afdelinger og diskuterer, hvad de fremover kan gøre bedre både i forhold til deres lederrolle og udvikling af deres teams.

 

 

Hverdagen som leder

En typisk arbejdsdag for Anders

 • Kl. 7.30: Møder ind og planlægger dagen
 • Kl. 8.30: Afholder møder med sine teams om ugens opgaver
 • Kl. 10: Arbejder med løsning af cases
 • Kl.12: Frokost
 • Kl. 12.30: Deltager i kreativ brainstorm på en case
 • Kl. 13.30: Har telefonmøde med kunde
 • Kl. 14: Laver intern korrektur af et sitemap til et website
 • Kl. 14.30: Udvikling af udvalgte produkter eller processer
 • Kl. 15.30: Svarer på e-mails
 • Kl. 16-16.30: Arbejder på diverse opgaver

Typiske arbejdsopgaver

 • Få styr på eksekveringen af de opgaver, der ligger under en
 • Sørge for at feje forhindringer af vejen for medarbejdere
 • Månedlige medarbejdersamtaler
 • Afholdelse af afdelingsmøder
 • Diverse administrative opgaver, såsom økonomi og betaling
 • Sørge for, at processer fungerer og optimere dem.
CompanYoung ApS
Vestre havnepromenade 1B 3.Sal
9000
Aalborg