Rapporter & Analyser

Hvert år udgiver CompanYoung en række rapporter omkring unges valg af uddannelse og karriere. Disse rapporter udarbejdes i tæt samarbejde med vores kunder.

Unges valg af efterskole

Unges valg af efterskole

“Unges valg af efterskole” er en årlig analyse, der sætter fokus på de nyeste trends, og eksaminerer de unges valg grundigt.

Hvordan søger de information?
Hvordan træffer de beslutninger?
Hvor meget fylder far og mor?

Alt sammen kortlægges, og vi kommer med anbefalinger, til hvordan man som efterskole kan bruge denne viden.

Analysen udarbejdes i tæt samarbejde med efterskolerne.

– Læs mere om denne analyse

 

Unges valg af ungdomsuddannelse

Unges valg af ungdomsuddannelse

“Unges valg af ungdomsuddannelse” er en årlig analyse, der har samme mål som førnævnte analyse blot med landets ungdomsuddanelser i stedet for efterskoler i fokus.

Hvordan søger de information?
Hvordan træffer de beslutninger?
Hvordan ser de på gymnasiet vs. erhvervsskoler?
Hvad betyder venners holdning?

Alt sammen kortlægges og bearbejdes, og vi kommer med konkrete indspark, til hvordan man som uddannelsesinstitution kan konkretisere denne viden.

Analysen udarbejdes i tæt samarbejde med landets ungdomsuddannelser.

Unges valg efter ungdomsuddannelse

Unges valg efter ungdomsuddannelse

“Unges valg efter ungdomsuddannelse” er en årlig analyse, der undersøger de mange muligheder unge har, efter de har færdiggjort deres ungdomsuddanelse. Skal de læse videre eller starte deres arbejdsliv med det samme – eller noget helt tredje?

I rapporten analyserer vi de unge, der allerede har truffet et valg, samt hvad der lå til grund for deres valg.

Vi spørger unge, der har valgt uddannelsesvejen, og de unge der har valgt arbejdsvejen.

Analysen udarbejdes i tæt samarbejde med videregående uddannelser samt forskellige virksomheder.